El sistema de la dependència de la Comunitat Valenciana atén actualment 108.759 persones a través d’alguna mena de servei o prestació

Per províncies, 33.839 persones són de la província d’Alacant, 12.709 de Castelló i 62.211 resideixen a la província de València
Durant el mes d’abril es van rebre 3.136 noves sol·licituds i es van realitzar 3.774 valoracions

El sistema d’atenció a la dependència de la Comunitat Valenciana atén actualment 108.759 persones a través d’alguna mena de servei o prestació econòmica, segons es desprén de l’informe que la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives elabora tots els mesos i que es publica des de juliol de 2017 en la seua pàgina web. Per províncies, 33.839 persones són de la província d’Alacant, 12.709 de Castelló i 62.211 resideixen a la província de València.
Durant el mes d’abril passat es van tramitar un total de 3.128 expedients, una dada que si es comptabilitza des de juliol de 2015 aconsegueix la xifra de 128.051 persones els expedients de les quals han sigut introduïts dins del sistema d’atenció a la dependència. Respecte al nombre de sol·licituds presentades, durant el mes passat es van registrar un total de 3.136 noves sol·licituds.
D’altra banda, el sistema de valoracions implantat per Igualtat permet continuar incrementant també de manera constant i progressiva el nombre de valoracions, havent-se realitzat en tota la Comunitat Valenciana 3.774 noves valoracions durant abril. Aquest increment respon principalment a la bona gestió dels equips dels serveis socials municipals.
Quant al cost de les prestacions econòmiques, la Conselleria ha abonat 34,9 milions d’euros corresponents a la nòmina d’abril, endarreriments i retroactivitat.

Les 108.759 persones en situació de dependència de la Comunitat Valenciana incloses en el sistema reben atenció especialitzada a través de serveis residencials o de dia o una prestació econòmica per cuidador de l’entorn familiar, tal com el sol·licitant i la seua família i el treballador social acorden com a millor recurs per a la situació personal del demandant.
Canvis en el model d’atenció a la dependència
Els avanços en valoracions i resolució d’expedients són resultat dels canvis introduïts durant la passada legislatura en la gestió del sistema d’atenció a la dependència.
En matèria de personal en els últims anys no sols s’han reforçat els serveis de dependència de la Conselleria amb nous funcionaris, sinó també els serveis municipals amb un important increment pressupostari per a crear una xarxa professional que permeta als ajuntaments assumir la valoració i tramitació d’expedients.
Així mateix, els pagaments mensuals que es realitzen, no sols per les nòmines sinó també els corresponents al pagament de la retroactivitat i a hereus, s’abonen durant els primers 5 dies hàbils de cada mes.

Deixa el teu comentari