“El teu itinerari Vital” és el projecte d’Idea Alzira per afavorir la inserció sociolaboral

L’Ajuntament d’Alzira, a través d’IDEA, ha encetat el nou programa “EL TEU ITINERARI VITAL 2020”, un projecte subvencionat pel Fons Social Europeu i la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques inclusives per a millorar l’ocupabilitat de les persones.


Es tracta d’un projecte que té com a objectiu facilitar la inserció sociolaboral de les persones en situació o risc d’exclusió social de la ciutat d’Alzira, acreditats mitjançant un informe dels serveis socials municipals.  

D’acord amb el programa marc del Viatge a l’Empleabilitat, el programa establix quatre parades o fases de treball: acolliment, formació, entrenament i orientació amb una destinació final, l’OCUPABILITAT 

En total, es realitzaran 100 Itineraris Vitals integrats i individualitzats, un per cadascun dels participants amb l’objectiu final d’afavorir la seua ocupabilitat. Cada itinerari comptarà amb un diagnòstic inicial individualitzat mitjançant una entrevista prèvia per a determinar les condicions particulars en cada cas, detectar les necessitats, faltes, actituds, competències i altres factors relacionats amb l’accés a l’ocupació, de cada persona. 

En finalitzar esta fase d’observació prèvia de cada participant s’establix el seu perfil d’ocupabilitat, els objectius que es volen assolir, la relació d’accions de promoció personal per tal d’aconseguir-ho, així com els suports personalitzats necessaris.

L’itinerari s’estén al llarg de tres mesos, fins al mes de desembre, i les sessions individuals o en grup, en funció de les necessitats de cada cas, estan consensuades amb els participants. 

El programa compta amb la participació d’un coordinador, orientadors laborals, psicòlegs, tècnics docents i personal administratiu.

Deixa el teu comentari