El TSJ de València anul·la la denegació de llicència de l’Ajuntament de Corbera a una pedrera

L’ex alcalde, Jordi Xavier Vicedo, va denegar la llicència a l’empresa de manera contrària a dret

El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana acaba d’estimar el recurs de l’empresa, Àrids Romafe, S.L. contra la sentència del Jutjat Contenciós-Administratiu que considerava que estava ben denegada la llicència a l’empresa per a restaurar la pedrera “Girtal”, situada en el municipi valencià de Corbera.

El Tribunal considera en la seua sentència que, el llavors alcalde Jordi Xavier Vicedo, va denegar de manera contrària a dret la llicència que l’empresa havia demanat per a concloure la restauració de la seua explotació minera. Els motius en els quals fonga el seu pronunciament són dos, el primer, perquè havien d’haver requerit a l’empresa perquè completara la documentació presentada, advertint-la que de no fer-ho en el termini conferit es procediria a cancel·lar i arxivar l’expedient. I, el segon, perquè l’alcalde no podia denegar de pla la sol·licitud sense recaptar prèviament els informes jurídics i tècnics preceptius.

Aquesta és la primera denegació de llicències acordada per l’Ajuntament de Corbera en el ja llarg litigi que manté amb l’empresa que explota la pedrera, a la qual prèviament li havia atorgat llicència d’obres per a restauració tant l’any 2004, com en 2014 i 2015.

A conseqüència d’aquesta denegació, que ara anul·la el Tribunal Superior de Justícia, l’empresa va promoure una querella per prevaricació i exaccions il·legals tant contra el llavors alcalde Jordi Xavier Vicedo, com contra la secretària de l’Ajuntament de Corbera, Soledad C. Martínez i que penja que siga Sueca com l’Audiència Provincial consideren que conclusa la instrucció, existeixen seriosos indicis de delicte contra tots dos processaments.

Història dels fets

La pedrera de l’empresa, denominada Girtal, «s’explota des de 1986, amb la preceptiva autorització del Servei Territorial d’Indústria i Energia de València. Amb data 29 de juliol de 2004, l’Ajuntament de Corbera va concedir llicència d’obres inicial, per huit anys, a l’explotació minera. Per resolució d’Alcaldia el 13 d’octubre de 2014 es concedeix nova llicència d’obres a Àrids Romafe per part del denunciat, l’alcalde de l’Ajuntament de Corbera, fins a abril de l’any 2015, per a prosseguir amb els treballs de restauració, davant la impossibilitat de concloure aquests treballs en el termini projectat, donada la coneguda situació de crisi econòmica, que des de l’any 2007 venia patint Espanya». En aqueix temps, consta en les actuacions que s’han exigit a l’empresa per l’Ajuntament pagaments il·lícits per més de 600.000,00 €.

Amb data 5 de novembre de 2015, i pels mateixos motius de context econòmic que concorrien en anys anteriors, es dicta nova Resolució per part del denunciat, concedint nova llicència d’obra a Àrids Romafe per a continuar amb els treballs de la pedrera Girtal, fins a setembre de 2017.

Una vegada que l’empresa es va negar a continuar pagant les quantitats que demanava l’ajuntament, per a una nova pròrroga de la llicència, per l’alcalde es va dictar ordre de paralització i precinte de l’activitat minera, comprometent amb això més de vint llocs de treball.

Deixa el teu comentari