El Vedat de Torrent ja compta amb una brigada forestal permanent per a ocupar-se de labors de manteniment i prevenció d’incendis

Amb un pressupost anual de 113.500 €, estarà formada per un capatàs i un peó especialista, amb l’assessorament i la supervisió d’un tècnic de protecció mediambiental

L’ajuntament de Torrent, per mitjà de l’àrea de Medi Ambient, ha anunciat la posada en marxa d’una brigada forestal permanent en el Vedat, que s’ocuparà de les labors de manteniment i conservació de zones forestals, i de prevenció i actuació immediata davant possibles riscos d’incendis o catàstrofes. A partir de la setmana pròxima la zona residencial del Vedat comptarà amb una brigada permanent per a garantir la protecció de la zona forestal. A més, també s’encarregarà del manteniment d’altres àrees com la Serra Perenxisa, els llits dels barrancs, les sendes i rutes per paratges naturals promocionades per l’ajuntament, així com altres zones públiques amb mancar forestal.


“La brigada durà a terme diversos treballs forestals com a plantacions, obertura de faixes auxiliars, control de canyes, labors de fitació, extracció, eliminació de peus secs o malalts, tractaments contra plagues forestals, podes de formació i manteniment i actuacions en la xarxa de sengles existents. Com tota labor silvícola a realitzar en una massa forestal, l’objectiu general serà sempre l’ús racional dels recursos naturals renovables de la muntanya, de manera que es garantisca la persistència i l’equilibri de la massa forestal”, ha explicat el regidor de Medi Ambient, Francisco José Arnau.
Amb una dotació pressupostària que ha anat augmentant gradualment en els últims anys, s’ha passat d’un contracte de manteniment forestal de 60.000 € anuals a 113.500 €, dels quals una mica més de 90.000 € pertanyen al contracte ordinari, mentre 22.000 € es reserven per a serveis extraordinaris.


D’acord amb el Pla general d’actuació davant riscos forestals, Torrent ja disposa d’una brigada que actua en les zones forestals de manera permanent, de manera que tant les labors de manteniment, neteja i desbrossament, com les de prevenció i conscienciació no queden circumscrites a la temporada d’estiu, quan el risc és màxim, sinó que s’estenga a tot el període anual, dotant així de major eficàcia a aquest servei, al mateix temps que s’aconsegueix la possibilitat de dirigir actuacions immediates, ja que la ubicació d’aquesta brigada en el centre mateix de les zones forestals farà que la resposta d’aquesta davant casos d’urgència puga ser més ràpida. Està previst que, a més dels treballs ordinaris, existisca tots els dies no laborables una reguarda de guàrdia, el temps de reacció de la qual des de la recepció d’un avís fins que la brigada completa es presente en el lloc no serà superior a una hora, sent el temps estimat de resposta de 30 minuts, ja que els components de la brigada residiran a escàs temps del centre.


La brigada estarà formada per un capatàs i un peó especialista, que actuaran sota la supervisió d’un tècnic de protecció mediambiental, qui a més realitzarà labors d’assessorament tècnic i aportarà observacions sobre el funcionament d’aquest servei durant el primer any de la seua implantació.


Jornades de formació i prevenció davant riscos d’incendi
En aquest mateix sentit, el ayuntamient, en col·laboració amb l’AV El Vedat, ha organitzat unes jornades de formació, prevenció i conscienciació sobre els riscos en incendis forestals i les emergències derivades d’aquests, amb la finalitat d’informar i ensenyar als veïns sobre com haurien d’actuar en cas d’urgència.


La primera jornada, que es va celebrar divendres passat dia 1 d’octubre, va consistir en unes lliçons teòriques que mostraven els principals errors que es cometen a les urbanitzacions de zones forestals; així mateix, els assistents van rebre una sèrie de consells pràctics per a previndre els incendis.


La segona d’aquestes jornades està programada per al pròxim 19 de novembre, i consistirà en una part pràctica en la qual es visitaran algunes zones del Vedat per a identificar in situ possibles situacions que caldria evitar davant el risc d’incendi. Aquestes pràctiques inclouran a més exercicis per al maneig de les mànegues en cas d’incendi i per al coneixement dels equips de protecció individual que s’utilitzen en aquests casos, això és, els EPI forestals. A més es donarà informació sobre què és i com funciona el sistema de defensa contra incendis forestals (SIDEINFO).

Deixa el teu comentari