Eliminen consultes per a posar llits extres pel col·lapse d’Urgències en la Ribera

Traslladen la sala d’extraccions a la planta baixa i els pacients denuncien que es bloqueja l’entrada des del pàrquing, a penes de- jan espai per a les esperes a consultes i zona de proves i no hi ha intimitat ni protecció de dades “perquè estem amuntonats”

SanitatSolsUna ha denunciat hui que les obres que s’estan duent a terme en l’Hospital de la Ribera “son un parell- ce hac, no s’han plantejat correctament, generaran problemes de funcio- nalidad i d’intimitat i protecció de dades per als pacientes”. L’associa- ción que defén l’excel·lència en Sanitat, independentment del model de gestió, ha explicat que s’estan eliminant consultes en la primera planta per a posar llits extres “de observación”, o com el flama la nova direcció, “pre-ingreso”, pel col·lapse de les Urgències “debido a la mala gestió de les Urgències de l’hospital des de la reversión”. “Un pacient o in- gresa o no ingressa. L’altres és intentar trampejar amb els pacient i amb els balanços de gestió de què han de donar cuenta”

Estes obres en la primera planta han suposat, al seu torn, que s’estiga habili- tando un “cubículo” per a extraccions en la planta baixa, pràcticament al costat de l’accés directe des de l’aparcament. Segons denuncien els pacien- tes, açò provoca que quasi es bloquege la zona de pas cap a les consultes i els mostradors de citació accés principal; que els ciutadans estiguen amonto- nados en l’exigua zona d’espera per a consultes com les de Digestiu o mamella; i que els pacients que han de demanar cites per a proves o visites mèdiques relacionades amb Urologia o Ginecologia “no tinguen cap intimi- doneu ni se’ls garantisca la protecció de les seues dades i el seu historial mèdic, ja que tots estem amontonados”.”

“A SanitatSolsUna ens arriben multitud de queixes estos dies per les obres, per la incomoditat que patixen pacients i professionals amb els operaris i pel que els pacients consideren “falta de funcionalitat, pitjor servici i pèrdua d’intimidad”. I davant d’esta situació, l’associació ha decidit denunciar pú- blicamente “el caos que estes obres estan provocant i provocaran en l’atenció als pacients i en el bon servici que els professionals de La Ri- bera sempre intenten prestar, independentment de qui gestione”

Deixa el teu comentari