Els grups de l’oposició de l’Ajuntament d’Alzira interposen un recurs contenciós contra el ROM


PSOE, Compromís i EU pretenen, a través d’aquest recurs, salvaguardar la protecció dels drets de la persona. El nou Reglament de l’Ajuntament s’aprovà el passat 30 d’octubre pel Partit Popular.

Deixa el teu comentari