Els hospitals La Fe i Clínic de València ja poden iniciar la teràpia amb cèl·lules CAR-T

Després de l’autorització del Ministeri de Sanitat han passat una certificació establida per l’Agència Europea del Medicament

Ofereix una alternativa a pacients amb leucèmia linfoblástica aguda o limfoma difús, en els qui els tractaments actuals fracassen

Els hospitals La Fe i Clínic de València tenen ja llum verda per a administrar tractament amb cèl·lules CAR-T als pacients adults que les precisen, sense haver de derivar-los a altres centres de Madrid i Barcelona, després d’haver passat recentment una certificació establida per l’Agència Europea del Medicament (EMA).

Aquesta teràpia cel·lular avançada i de gran complexitat ofereix una alternativa amb bons resultats clínics per a pacients amb leucèmia linfoblástica aguda o limfoma difús de cèl·lules grans B en situació de malaltia avançada, en els qui els tractaments actuals hagen fracassat.

La novetat d’aquesta tècnica resideix en què s’extrauen cèl·lules del propi pacient (limfòcits-T) que es modifiquen en laboratori de manera segura per a després infondre-les de nou en el malalt. És en aqueix moment quan el material defensiu del propi pacient, modificat en laboratori, ataca a les cèl·lules tumorals fins a acabar amb elles.

L’Hospital Universitari i Politècnic La Fe i l’Hospital Clínic Universitari de València han sigut dos dels huit centres espanyols autoritzats pel Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social fa uns mesos per a oferir aquest tipus de tractament.

Després de l’autorització del Ministeri és necessari passar una exhaustiva certificació establida per l’Agència Europea del Medicament (EMA). Es tracta de garantir, per part de les companyies farmacèutiques que processen aquestes cèl·lules, tant la producció adequada com la seguretat dels pacients que la reben. Tant el Clínic com La Fe han passat ja aquesta certificació i ja estan preparats per a començar a tractar als pacients.

Selecció de pacients

A partir d’aquest moment, els hospitals duran a terme el procés per a la selecció dels pacients que podrien sotmetre’s a aquest tractament, que ha de ser autoritzat per la Conselleria de Sanitat i el Ministeri de Sanitat.

Una vegada seleccionat el pacient és necessari realitzar-li un mes abans una extracció dels limfòcits per al seu processament. Una vegada s’han extret les cèl·lules, és la companyia farmacèutica qui les processa en el seu laboratori i les torna a enviar a l’hospital per a la seua infusió en el pacient. La infusió es realitza en una habitació d’aïllament seguint totes les mesures de seguretat per al malalt.

Deixa el teu comentari