Els metges i metgesses de família tramitaran en un mateix acte l’alta i la baixa laboral en la Comunitat Valenciana

La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, ha anunciat que els metges i metgesses de família podran tramitar en un mateix acte la baixa i l’alta laboral de pacients que diagnostiquen de COVID que es concedirà juntament amb el diagnòstic.

L’alta tindrà una data de set dies des de l’inici de símptomes i en el cas que persistisquen els símptomes s’estendria el temps que fora necessari.

Una altra de les mesures que la Conselleria posarà en marxa té a veure amb l’agilitació de la tramitació de les baixes dels casos diagnosticats per punts centralitzats d’obtenció de mostres de la xarxa pública, laboratoris privats o els test que es realitzaran en les oficines de farmàcia dins de l’acord aconseguit amb els col·legis professionals.

En estos casos, les baixes se sol·licitaran a través de la web per part del pacient en un enllaç que s’activarà a partir del divendres. A través de la inspecció sanitària, el comunicat de baixa es comunicarà a l’INSS i d’allí a les empreses directament. Les persones que s’hagen fet un test d’autodiagnòstic hauran de confirmar el positiu en qualsevol dels dispositius acreditats (incloent laboratoris privats o oficines de farmàcia).

Comenta la notícia