Els municipis de la Ribera Alta productors de cítrics i caquis pateixen de nou el maltractament financer del govern al no aplicar-los l’índex reductor en l’IRPF

Els populars de la Ribera Alta posem de manifest el càstig que està patint de manera repetitiva el sector agrícola de la nostra comarca en relació a l’ordre publicada per a reduir els índexs correctors de l’IRPF en el sector agrícola, on més del 82% dels municipis de la Ribera queden exclosos. Per a aquells municipis no inclosos en l’annex de l’ordre HAC/411/2021, de 26 d’abril queda establit de manera general un índex de 0.26 per a cítrics i caquis. Mentre que en altres municipis els índexs queden reduïts a un 0.05 en taronges i a un 0.07 en caquis.
És evident el maltractament a la citricultura comarcal en la reducció dels mòduls de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) per part del Govern. A la comarca estem patint de nou el càstig imposat per part del Govern del *Botànic al no atendre les demandes de sectors clau de la Ribera i oblidar directament als cítrics, davant les acreditades pèrdues de rendiments patides en les últimes campanyes.
El propi Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació posa de manifest que durant 2020 s’han produït circumstàncies excepcionals en el desenvolupament d’activitats agrícoles i ramaderes que aconsellen fer ús de la reducció dels índexs de rendiment net obviant la majoria dels municipis de la Ribera Alta, tan sols existeixen revisions puntuals en 6 municipis de la Ribera Alta, a diferents cultius, quatre d’ells governats pel Partit Popular, la qual cosa demostra clarament que els governs progressistes no han fet els deures ni han tingut en consideració sol·licitar la reducció per a l’agricultura de la ribera mentre la crisi de rendibilitat agrícola és molt similar en tota la comarca.
Davant l’impacte de la pandèmia *sanitara, la falta de rendibilitat, incidències climatològiques restriccions fitosanitàries, lluita contra el *cotonet de Sud-àfrica, els populars de la Ribera trobem a faltar la reducció dels mòduls en taronges i mandarines de la Ribera alta, més encara quan s’estan veient greument afectats pel *Cotonet de Sud-àfrica, una plaga que ha causat una greu disminució de collita a causa de la falta de solucions autoritzades. A més de no entendre les raons per les quals una Ordre el contingut afecta de la qual a la campanya de la declaració de l’IRPF en curs, no es publica amb l’antelació suficient per a no mantindre paralitzada la gestió de l’impost. No s’entén que estiguem ja immersos en plena campanya tributària i els agricultors no sàpien a què atindre’s.
Els populars de la Ribera denunciem que, malgrat la iniciativa general aplicada per la pandèmia sanitària, la mesura arriba tard i malament, presentant unes reduccions insuficients per a l’agricultura de la Ribera i amb municipis exclosos de forma absolutament injusta i arbitrària després de les enormes pèrdues del sector agrari valencià.

Deixa el teu comentari