Els populars de la Ribera Alta demanem garanties per a continuar atenent les necessitats de les parcel·les agrícoles

L’agrupació Comarcal del Partit Popular a la Ribera Alta anima als agricultors al fet que continuen cultivant les seues terres d’acord amb les mesures de seguretat imposades, a l’ésser una activitat essencial de caràcter primari.

La societat necessita més que mai la continuïtat d’uns aliments de qualitat i amb traçabilitat, productes frescos i amb les garanties que els agricultors de la Ribera Alta saben donar als seus productes.

En aquests moments tan delicats no podem deixar la nostra alimentació en mans de productors de països emergents que embenen els seus productes al millor postor i que no ofereixen cap mena de garantia social, mig ambiental ni alimentària. Som una comarca productora i no cal pensar a comprar a països tercers allò que produïm en qualitat.

Ha de continuar l’activitat dels consells agraris amb reunions per vídeo conferencia amb caràcter d’urgència, si cap, i que es busque la manera d’atendre les necessitats, com a permisos de crema, vigilància del terme municipal, prevenció de robatoris i altres peticions del sector agrari de les nostres ciutats, que han de continuar treballant sota l’actual escenari provocat pel Covid-19.

La situació de confinament dels ciutadans no ha de ser excusa perquè les institucions continuen complint amb la seua labor amb la societat, s’ha de garantir l’atenció a les parcel·les i poder seguir amb els treballs habituals que requerisca el camp. Més encara en aquests moments que les situacions particulars de cada ciutat han d’estar representades davant les accions generalitzades del Govern de la nació.

Demanem per això que es tracte la prohibició de crema en zones de més de 500 metres de zona forestal on no existeix cap mena de perill i valorar les zones compreses entre 200 i 500 metres de zones forestals activant els plans de crema, en aquests moments, segons la legislació s’està impedint la poda en molts camps, necessària per a aconseguir la qualitat dels productes per a la pròxima temporada i al mateix temps donen ocupació que d’una altra forma es perdran ja que en breu s’activara la prohibició total de cremes pròpia del període estival.

Comenta la notícia