‘Els tresors de la Biblioteca’ és el taller que visibilitza el patrimoni cultural i els autors del Segle d’Or valencià

És un taller en línia de la Biblioteca Valenciana que acosta la cultura als ciutadans

La Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu ha publicat en el seu web el taller ‘Els tresors de la Biblioteca: La Cancelleria Reial i els escriptors valencians del Segle d’Or’.

L’objectiu és adquirir nous coneixements sobre la literatura valenciana en general i en especial dels escriptors valencians del Segle d’Or de manera amena, interactiva i dinàmica. El material didàctic és per a tots els públics, perquè inclou activitats infantils, i serveix per a visibilitzar el patrimoni cultural documental de la Biblioteca.

Es tracta d’una activitat en línia que ofereix la Biblioteca Valenciana aprofitant el període estival i dins de la seua proposta de nous formats per a acostar la cultura als ciutadans. S’hi pot accedir en la web https://bv.gva.es/va/.

Dividit en cinc blocs, comença amb els documents més antics que posseeix la Biblioteca Valenciana, com és la ‘Carta de poblament de Sant Mateu’ (1274), realitzada pel rei per a afavorir un grup d’habitants, o els ‘Furs de Fernando II en la Cort general d’Oriola’, impresos en 1493.

En el taller es repassen les obres científiques d’Arnau de Vilanova (1238-1331), els sermons de Sant Vicent Ferrer (1350-1419), les poesies d’Ausiàs March (1400-1459) i la novel·la de cavalleries ‘Tirant lo Blanch’, de Joanot Martorell (1414-1468).

Altres autors són: Sor Isabel de Villena (1430-1490), Joan Roís de Corella (1435-1497) i Jaume Roig (principi del segle XV – 1478), i es tanca amb l’humanista Joan Lluís Vives (1492- 1540), que durant la seua estada a la ciutat de Bruges va escriure ‘Tractat del socors als pobres’. Vives va ser la primera persona a Europa que construïa un sistema d’ajuda social per als necessitats.–

Deixa el teu comentari