Els veïns de Quart de Poblet ja poden sol·licitar les ajudes per a la instal·lació d’ascensors i la rehabilitació de façanes

L’Ajuntament destina una partida de 27.000 euros per a aquestes subvencions
Amb l’objectiu de fomentar l’economia local, si l’actuació és executada per una empresa del municipi, la quantia concedida pot veure’s incrementada

L’Ajuntament de Quart de Poblet ha obert el termini per a sol·licitar les ajudes per a la instal·lació i reforma d’ascensors i la rehabilitació de façanes, cobertes, baixants i connexió a la xarxa de sanejament en edificis d’ús residencial col·lectiu, que podran sol·licitar-se fins al 30 de setembre a través de la seu electrònica, https://quartdepoblet.sedipualba.es/.

En total, s’ha destinat un pressupost de 27.000 euros, 15.000 euros per a la partida d’ascensors i 12.000 euros per a la de façanes. Cada comunitat de propietaris podrà rebre fins a un 10% del total de l’obra, amb un màxim de 5.000 euros en el primer cas i de 2.500 en el segon.

Amb la finalitat de fomentar l’economia i l’ocupació local, la quantia atorgada podrà veure’s incrementada en un 10% si l’empresa que realitza l’actuació es troba en el municipi.

La subvenció per als ascensors abasta la instal·lació per primera vegada, així com la reforma o ampliació per a suprimir barreres arquitectòniques existents.

Per a sol·licitar aquestes ajudes, és imprescindible que tots els veïns i veïnes es troben al corrent del pagament les obligacions tributàries derivades de l’immoble.

En tots dos casos, els habitatges unifamiliars i els edificis d’ús exclusivament no residencial estan exclosos d’aquestes ajudes. Les bases completes poden consultar-se en la web municipal, www.quartdepoblet.org, en el Tauler d’anuncis.

Deixa el teu comentari