En relació amb la notícia publicada el 12/06/2019 en el diari El Llevant, titulada “El TSJ admet el recurs contra la clausura del circuit de Guadassuar”

En relació amb la notícia publicada el 12/06/2019 en el diari El Llevant, titulada “El TSJ admet el recurs contra la clausura del circuit de Guadassuar”, i a causa de la falsedat de les manifestacions realitzades pel promotor del Circuit, l’Ajuntament de Guadassuar informa del següent:

1r És fals que el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana haja admés a tràmit, i molt menys resolt, un recurs d’apel·lació suposadament interposat pel responsable del Circuit de la Ribera de Guadassuar contra una suposada sentència que anul·laria l’autorització d’obertura.

Cal aclarir que no existeix cap procediment judicial, entaulat pel promotor del Circuit contra l’Ajuntament, en el qual s’haja anul·lat una autorització d’obertura. El promotor, ni abans, ni ara, ha disposat d’autorització per a l’obertura del Circuit. 

2n L’únic recurs que manté el promotor davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana és un Recurs de Queixa presentat contra un Acte dictat en data 13 de març de 2019 pel Jutjat contenciós administratiu núm.4 de València (actuacions de procediment Ordinari núm.438/2016), pel qual s’inadmet el recurs d’apel·lació interposat contra la Sentència dictada per aquest Jutjat de 28 de novembre de 2018 per haver-se interposat fora de termini.

3r El cessament d’activitat del Circuit, com ja expliquem en una anterior nota de premsa, obeeix a causes imputables única i exclusivament al promotor, que fins hui segueix sense finalitzar les obres i sense implementar les mesures correctores exigides en la declaració d’interés comunitari i en la declaració d’impacte ambiental.

Deixa el teu comentari