Es completa a Alzira la valoració de la Tercera Fase del Pla Resistir

L’Ajuntament d’Alzira s’ha reunit aquest matí la comissió de valoració de les ajudes per a resoldre les sol·licituds presentades en aquesta tercera convocatòria d’ajudes del Pla Resistir dirigides als sectors de tèxtil, calcer, arts gràfiques i altres activitats d’impressió que es podien sol·licitar fins al passat divendres 14 de març.


El regidor d’Hisenda, Albert Furió, ha recordat que l’administració continua treballant per a donar resposta als sectors més afectats de la ciutat, a causa de la crisi pandèmica. A més, de l’inici d’una nova fase, la quarta, dirigida a aquells sectors que en un temps inicial no estaven reconeguts per a rebre aquest tipus d’ajudes.


Aquestes concessions ascendeixen a un total de 186.200 euros als sectors afectats i que el romanent disponible és de 167.114 euros.

Les ajudes de Pla Resistir Ajuntaments, són compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos procedents de qualsevol administració o ens públics o privats nacional, de la Unió Europea o d’organismes internacionals


El Pla Resistir, a Alzira compta amb 1.149.000 euros dels quals l’aportació de l’Ajuntament és de 172.000 euros.

Deixa el teu comentari