“És cosa de tots”: aposta per la coresponsabilitat per a un Alfafar més net

La nova campanya de conscienciació de l’Ajuntament d’Alfafar cerca la implicació de tota la ciutadania en el manteniment del municipi i en la recollida de residus i excrements de mascotes.

Aquest esforç en comunicació i en el foment de la conscienciació ciutadana amb l’entorn se sumisca a altres accions com la pintura de contenidors i consells per al tractament correcte dels residus o la nova senyalització amb recomanacions cíviques en parcs i places d’Alfafar.

L’Ajuntament d’Alfafar ha engegat una nova campanya de conscienciació en la seua aposta per la coresponsabilitat veïnal en matèria de neteja, manteniment i recollida de residus i excrements de mascotes. Amb l’objectiu de continuar millorant per a mantenir net el nostre municipi i que cada vegada hi haja una major implicació de les i els veïns en la classificació de residus i la neteja dels excrements animals, l’Ajuntament ha iniciat el repartiment d’un tríptic i una carta informativa de la campanya “És cosa de tots”.

D’aquesta forma, el tríptic arreplega els horaris de traure la brossa, el telèfon i horari de recollida de mobles i estris, així com les noves directrius per a netejar els excrements de les mascotes. Com s’assenyala en la modificació de l’ordenança municipal d’animals, les i els portadors de mascotes hauran d’arreplegar els excrements i portar un botellín pulverizador d’aigua amb vinagre o detergent per a netejar els orines de la via pública i les façanes.

Aquesta nova campanya amb la qual es pretén aspirar a un Alfafar més net, més respectuós amb el seu entorn i en el qual convisquen animals i vianants en la via pública, s’afig a les accions que continua implementant l’Ajuntament com l’augment del pressupost en neteja, la instal·lació de senyals amb recomanacions a les i els veïns en les zones verdes i places del municipi o la pintura i retolació dels contenidors per a promoure el correcte tractament dels residus.

Amb aquestes noves accions, l’Ajuntament d’Alfafar continua treballant per a complir el seu compromís amb la promoció d’actituds cíviques per a la millora de la convivència, la neteja, el manteniment de les zones verdes de la localitat i el respecte al mobiliari i a l’entorn urbà que possibiliten que Alfafar siga un espai més amable amb la ciutadania.

Deixa el teu comentari