Espanya ha realitzat més de 4,9 milions de PCR des de l’inici de l’epidèmia

A més, fins al 6 d’agost les comunitats autònomes han realitzat 2.143.910 test ràpids

En total, s’han efectuat 7.472.031 proves diagnòstiques de COVID-19, de les quals 407.702 corresponen a la setmana del 31 de juliol al 6 d’agost


Espanya ha realitzat 4,9 milions de proves PCR des que va començar l’epidèmia per la COVID-19. Concretament, les comunitats autònomes han notificat al Ministeri de Sanitat que, fins al 6 d’agost, han dut a terme un total de 4.983.935 proves diagnòstiques PCR.

En concret entre els dies 31 de juliol i 6 d’agost, les comunitats autònomes han augmentat la seua capacitat per a efectuar aquest tipus de proves diagnòstiques en un 7%. A més, la taxa de PCR realitzades fins a aqueixa data ha crescut fins a situar-se en 105,82 per cada 1.000 habitants.

Al costat de les proves diagnòstiques PCR practicades, les comunitats autònomes també han notificat la realització d’un total de 2.143.910 test ràpids d’anticossos, la qual cosa suposa una taxa de 45,52 per cada 1.000 habitants i un increment de l’1% respecte a la setmana anterior.

Així mateix, s’han realitzat 344.186 proves de test serològics de Ac, la qual cosa suposa una taxa de 7,31 per cada 1.000 habitants i un increment percentual del 18%.

En total, des de l’inici de l’epidèmia, s’han efectuat fins al moment 7.472.031 proves diagnòstiques de COVID-19, de les quals 407.702 corresponen a la setmana del 31 de juliol al 6 d’agost.

Les proves realitzades, per CCAA, es poden consultar en el següent enllaç: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludpublica/ccayes/alertasactual/ncov- Xinesa/documents/COVID-

Deixa el teu comentari