Especialistes de la Universitat de València participen en un projecte europeu Erasmus+ per a minimitzar la bretxa de gènere en la pràctica esportiva

Dos professors i una professora de les facultats de Fisioteràpia i de Farmàcia de la Universitat de València participen en un projecte europeu per a minimitzar la bretxa de gènere en la pràctica de l’esport. El projecte, denominat WISE (Women’s Involvement in Steady Exercise) pretén crear i difondre un programa d’exercici específic per a xiquetes/dones de 15 a 24 anys.

La iniciativa sorgeix per la bretxa de gènere observada a Europa: els homes fan exercici, practiquen esport o realitzen altres activitats físiques més que les dones. Aquesta desigualtat està particularment marcada en el grup d’edat dels 15 als 24 anys, on els homes joves tendeixen a fer exercici o practicar esport de forma regular considerablement més que les dones joves.

La diferència entre homes i dones és més evident en els grups d’edat més joves: només un 15% dels homes entre 15-24 anys mai fa exercici o practica esport, comparat amb un 33% de dones en el mateix rang d’edat. Aquesta tendència europea és també observada a Espanya, segons els aportats per l’Enquesta d’Hàbits Esportius a Espanya, (estadística oficial realitzada cada cinc anys pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport i el Consell Superior d’Esports).

Respecte a la participació en Campionats d’Espanya en edat escolar i universitària, podem observar l’existència de grans diferències respecte a la participació per sexes, entre tots dos períodes. Les diferències més significatives s’observen en les dades relatives a campionats universitaris, amb 2.172 esportistes homes, el 56,4%, i 1.681 dones, el 43,6%.

Respecte al nombre de modalitats esportives practicades, entre les dones és més freqüent que entre els homes la pràctica d’una sola modalitat. Més concretament, un 26,4% de les dones que practiquen esport només s’exerciten en un, enfront del 16,6% estimat en els homes. Mentre que en els homes és molt més freqüent la pràctica de futbol, bàsquet, tennis, ciclisme o pàdel, en les dones s’observen taxes molt superiors de pràctica de qualsevol mena de gimnàstica o de natació.

En l’esport federat, s’observen notables diferències per sexe quant al nombre de llicències federades. Concretament el 77,0% de les llicències federatives corresponen a homes i el 23,0% a dones. Pel que respecta als Esportistes d’Alt Nivell, el desglossament per sexe indica que, de 3.114 esportistes d’alt nivell, el 62,8%, corresponen a homes i 1.848, el 37,2%, a dones.

El projecte involucrarà a 300 dones joves en la realització d’activitat física regular mitjançant un programa innovador compartit a nivell europeu i incloent també anàlisi de bioimpedància, consells de nutrició i dispositius tecnològics. D’entre les mesures que es pretenen posar en pràctica per a la correcta consecució dels objectius figura l’elaboració d’una aplicació per a telèfons intel·ligents, grups de whatsapp amb activitats socialitzadores per a incrementar la motivació, registre de diari d’activitat, a més del mateix programa d’exercicis en si i contacte periòdic amb els preparadors/nutricionistes.

El programa permetrà als professionals de la salut, així com als professionals de l’esport i gestors d’instal·lacions esportives, identificar els millors esports i activitats físiques per a involucrar a dones joves en la pràctica regular d’exercici i evitar el seu abandó d’aquestes activitats en diferents països de la unió europea.

WISE tindrà una duració de 30 mesos (gener 2021-juny 2023), i està cofinançat per Erasmus + Sport de la Unió Europea. El finançament del projecte és 398.470 euros.

Els membres de la Universitat de València involucrats en aquest projecte europeu són Lirios Dueñas, professora del Departament de Fisioteràpia (Facultat de Fisioteràpia), Yelko Rodríguez, professor del Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública, Ciències de l’Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal (Facultat de Farmàcia), i José Casaña, professor del Departament de Fisioteràpia (Facultat de Fisioteràpia).

El passat 21 de gener, el consorci Women’s Involvement in Steady Exercise (WISE) va realitzar una primera reunió en línia per a començar el projecte i establir les futures accions per a la seua correcta implementació. Durant la reunió d’inici, el consorci de WISE ha pres el primer pas per a aconseguir els seus objectius mitjançant l’elecció del comité directiu i el comité científic. El comité directiu i el científic faran costat concretament al consorci amb la definició d’estratègies comunes i la implementació de les activitats del projecte, així com assessoraran i avaluaran el projecte WISE i el seu programa.

Dins de la planificació del projecte s’ha contemplat la realització a València (setembre 2021) d’una jornada de presentació del mateix on s’exposaran els objectius i activitats, així com es difondrà una revisió de bones pràctiques i les directrius proposades. En aquesta jornada els membres del projecte també presentaran les següents accions pilot el projecte.

La iniciativa està coordinada per l’European Platform for Sport Innovation-EPSI (Bèlgica) i inclou com a socis, a més de la Universitat de València, a la University Union-Nikola Tesla, Faculty of Sport-FZS (Sèrbia), European Culture and Sport Organization-ECOS (Itàlia), Kinetic Analysis-CA (The Netherlands), i SPORTLAB S.S.D.A.R.L.-SPORTLAB (Itàlia).

Deixa el teu comentari