Esport convoca per primera vegada ajudes a projectes singulars en l’àmbit esportiu

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha publicat en el ‘Diari Oficial de la Generalitat Valenciana’ (DOGV) la convocatòria de les subvencions destinades a l’execució de projectes singulars, en l’àmbit de l’esport i l’activitat física, per a l’any 2018. Cal destacar que és la primera vegada que Esport convoca aquestes ajudes.

Aquestes ajudes tenen com a finalitat subvencionar l’execució en 2018 de projectes singulars que busquen, per mitjà de l’esport, resultats esportius, de representació, formatius o socials, amb la participació destacada d’esportistes i entitats de la Comunitat Valenciana. En aquest sentit, es destinaran 300.000 euros.

Els projectes que vulguen optar a ser subvencionats s’hauran d’ajustar a un dels tipus següents. En el tipus A es podran presentar projectes singulars que tinguen la participació de persones físiques o jurídiques de la Comunitat Valenciana i que busquen fomentar, per mitjà de l’esport, activitats i hàbits saludables, valors positius i mediambientals, així com congressos extraordinaris, elaboració de materials de divulgació esportiva, expedicions d’aventura esportives, travessies o reptes de caràcter esportiu, campanyes i intercanvis esportius, o projectes equiparables, que siguen de celebració ocasional o temporal no permanent.

En el tipus B es presentaran projectes per a la participació i representació directa d’esportistes i entitats de la Comunitat Valenciana en actuacions i proves esportives singulars, organitzades per institucions o entitats, i que no estiguen establides en els calendaris esportius de competició ordinaris oficials.

Dels 300.000 euros destinats per a aquestes subvencions, 250.000 euros seran per a sufragar despeses ocasionades pels projectes de tipus A i 50.000 euros per a les despeses ocasionades en els projectes de tipus B.

Les subvencions tenen com a finalitat finançar les despeses corrents ocasionades per l’execució dels projectes, com ara material esportiu fungible, desplaçaments, muntatge o adequació d’instal·lacions, així com altres derivades de la realització del projecte, però en cap cas podran incloure activitats econòmiques pròpies de l’esport professional ni comportar beneficis econòmics.

Deixa el teu comentari