Esta mitjanit s’obri el termini de sol·licitud de les ajudes «Re-Activa València» impulsades per l’Ajuntament amb 3,76 milions d’euros de fons municipals

Així ho ha anunciat este matí l’alcalde de València, Joan Ribó, juntament amb la vicealcaldessa, Sandra Gómez, i el vicealcalde, Sergi Campillo, al final de la sessió de la Comissió Permanent de Seguiment. Tal com ha explicat l’alcalde, «el que pretenem des del Govern Municipal amb esta línia d’ajudes és contribuir al fet que, una vegada passe esta crisi, empreses i emprenedors hagen pogut sobreviure i puguen continuar amb la seua activitat econòmica» «Es tracta de pal·liar els danys que esta crisi sanitària projecta sobre l’economia de la ciutat». L’alcalde ha subratllat la responsabilitat de les administracions públiques, i la voluntat del Consistori, de treballar en suport del teixit socioeconòmic valencià, d’ajudar a sostindre a les xicotetes empreses, l’activitat de les quals és garantia d’estabilitat i de desenvolupament social».

La vicealcaldessa, Sandra Gómez, ha detallat les característiques d’este programa d’ajudes, que s’ha tramitat amb la màxima urgència, «ateses les necessitats reals i actuals del nostre teixit econòmic», segons les seues paraules. «Des de l’Ajuntament de València i València Activa –ha afirmat- sempre estarem al costat dels agents econòmics, que són clau en l’economia local; i estes ajudes suposen una injecció de liquiditat i un baló d’oxigen que pot actuar com a matalàs per a empreses i autònoms durant estos dies«, ha afirmat.

Les ajudes poden ser sol·licitades des de demà per persones autònomes, microempreses o xicotetes empreses l’activitat de les quals s’haja vist afectada pel tancament d’establiments (disposat pel Reial decret 465/2020 de declaració de l’Estat d’Alarma) i no s’haja vist compensada per un increment de la facturació mitjançant un increment del volum de negoci online o telefònic de la persona sol·licitant».

També es podrà sol·licitar esta subvenció en el cas que l’activitat desenvolupada per autònom/as, microempreses o xicotetes empreses no s’haja vist afectada pel tancament d’establiments disposat per l’Estat d’Alarma però haja patit una reducció de la seua facturació en el mes anterior a la sol·licitud d’esta subvenció d’almenys el 75%. El càlcul es farà en relació amb la mitjana del semestre natural anterior a la declaració de l’estat d’alarma (el passat 14 de març).

Les ajudes variaran entre els 2.000 i els 6.000 euros, en funció de l’afecció de l’activitat i el nombre de treballadors. En el cas de les persones autònomes, els qui s’hagen vist obligades a tancar els seus negocis a conseqüència de la pandèmia podran optar a una ajuda de 3.000 euros, mentre que aquelles persones autònoms i empreses sense treballadors que continuen en actiu, però que hagen perdut el 75% dels seus ingressos podran accedir a una ajuda de 2.000 euros.

En el cas de les pimes afectades per la situació, es preveu una subvenció de 5.00

Tal com ha explicat Sandra Gómez, atés que les sol·licituds no pot realitzar-se de manera presencial, a més del sistema habitual mitjançant seu electrònica, s’ha habilitat una eina específica, d’ús senzill, perquè aquells sol·licitants que no disposen de signatura digital ni DNI electrònic puguen donar-se temporalment d’alta i formalitzar la seua sol·licitud al web municipal. El termini de sol·licitud comença demà, dia 1 d’abril, i finalitzarà el 4 de maig.

En el cas de complir-se els requisits, les ajudes es concediran per ordre de petició fins que s’acabe el crèdit disposat. Les persones beneficiàries tindran les següents obligacions: mantindre l’activitat empresarial durant 12 mesos, com a mínim, a partir de l’endemà de la publicació de la resolució de concessió de la subvenció i, en cas d’optar a la subvenció per tindre al seu càrrec treballadors, manteniment com a mínim d’un 50% de la plantilla declarada en l’informe de la vida laboral de l’empresa aportat en el moment que es va presentar la sol·licitud. Les persones beneficiàries hauran d’estar donades d’alta en el règim de la Seguretat Social o en la Mútua professional corresponent i en Hisenda en el moment de la presentació de la instància. A més, hauran de tindre el seu domicili fiscal i en el seu cas, el local de desenvolupament de l’activitat es trobe en el terme municipal de València.

Finalment, la vicealcaldessa ha subratllat que estes ajudes seran compatibles amb les ajudes que han aprovat altres administracions, sempre que la suma de les diferents subvencions no supere la justificació de les pèrdues de l’empresa o persona autònoma durant este mes.

Comenta la notícia