Estadística Municipal actualitza les seues dades amb informació sobre transaccions immobiliàries

La nova actualització de l’Oficina Municipal d’Estadística inclou informació sobre les transaccions immobiliàries d’habitatges durant el primer trimestre de 2021. La informació està desglossada en categories que inclouen habitatge nou i de segona mà, així com habitatge de renda lliure i protegida. Estes són algunes de les dades estadístiques d’una actualització que en esta ocasió inclou també informació sobre afiliacions a la Seguretat Social, informació meteorològica i l’habitual informe sobre l’evolució de la covid-19 a la ciutat.

Les novetats de l’Oficina Municipal d’Estadística s’estableixen en tres apartats diferents: Últimes Dades, Panells Interactius, i Covid19. Al primer capítol corresponen les novetats sobre el mercat immobiliari, referit al primer trimestre de l’any en curs, 2021, i que recull també una comparativa amb les ciutats de Madrid, Barcelona, Sevilla, Saragossa i Màlaga. A més, en este mateix apartat s’ofereixen també dades sobre les afiliacions a la Seguretat Social, amb xifres del passat mes de maig; les matriculacions de turismes en la mateixa data; i, finalment, s’inclouen continguts, també del maig passat, sobre l’activitat en l’aeroport i en el port.

El segon apartat són una sèrie de gràfics i esquemes informatius que es presenten sota la denominació genèrica de Panells Interactius. Recullen abundant informació, desglossada en apartats i ampliable, sobre diferents elements: l’evolució d’Indicadors ODS a València, un Visor d’Àrees Vulnerables de la ciutat, un Panell d’indicadors de conjuntura, dades sobre mortalitat per districtes i barris (entre els anys 2011 i 2015), l’habitual informació meteorològica MeteoVLC, i l’actualització dels atles Temàtic VLC i de Renda.

Finalment, en l’apartat de la COVID-19, es renoven les dades sobre les incidències (des d’abril de 2020) i la mobilitat (segons el municipal del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana); i així mateix s’inclou un Panell d’Indicadors. El capítol es tanca amb un apèndix dedicat a la informació sociodemogràfica

https://www.valencia.es/val/estadistica/ultimes-dades

https://www.valencia.es/val/estadistica/panells-interactius

https://www.valencia.es/val/estadistica/covid-19

Comenta la notícia