Finalitzen les obres de reforma integral del c/ Juli Benlloch de Meliana

L’Ajuntament de Meliana ha finalitzat les obres de remodelació integral del c/ Juli Benlloch, que connecta el pas a nivell de l’estació del metro amb la CV-300. L’obra ha estat executada per l’empresa Sogeser, Servicios Integrales, SL d’Alboraia, i ha tingut un cost de 282.571,93 €. Una inversió corresponent al Pla d’obres i serveis municipals de la Diputació 2018-2019 (SOM).

Com explica l’alcalde i responsable d’Urbanisme, Josep Riera: “Era una obra molt demanada pel veïnat perquè el carrer, tant en el subsol com en la superfície, tenia deficiències i necessitats importants que ara s’han resolt”. Cal recordar que en aquest carrer hi havia trams on encara no existia clavegueram com a tal i es feia servir l’antiga xarxa de séquies. També s’ha millorat el jardí de Juli Benlloch i l’entorn de la taulellera Bernardo Vidal, on l’Ajuntament té prevista una actuació de restauració de la façana.

El responsable també recorda: “anem tancat les obres planificades en la legislatura anterior. En aquest cas, el condicionament de l’eix que vertebra el nucli urbà en direcció oest-est on ja s’ha executat la finalització del carrer Garrigosa amb l’enderrocament d’una casa, la urbanització de la zona, l’adequació del pàrquing de la plaça de la Llibertat i la construcció de la rotonda de connexió del c/ Garrigosa amb els carrers Miguel Hernández i Aragó; o la prolongació del c/ València fins a l’entorn de l’estació i l’adequació del pàrquing del c/ Sor Isabel de Villena. Totes aquestes actuacions es completaran amb la construcció de la rotonda d’accés a Meliana i Foios, a la CV-300, competència de la Generalitat, les obres de la qual estan a punt de començar. Una obra que inclou la millora de l’avinguda de la Senyera des del pas a nivell fins al carrer Salvador Giner. Amb aquesta nova actuació, la trama urbana de tota la part del nucli urbà situada a la banda de baix de la línia 3 del metro, coneguda com el barri de la Serra, estarà finalitzada i condicionada. Finalment, Riera torna a insistir: “totes aquestes actuacions són el desplegament del document estratègic ViuHo, l’estratègia europea de desenrotllament urbà, sostenible i integrat (EDUSI), que té la finalitat de millorar la trama urbana i facilitar un nou model de mobilitat pel nucli urbà i pel terme de Meliana”. En els pròxims mesos, també es realitzaran actuacions de pacificació del centre urbà gràcies a totes aquestes actuacions prèvies ja executades.

Deixa el teu comentari