Finalment l’Ajuntament de Guadassuar concedeix la Llicència Ambiental al circuit de la Ribera

L’Ajuntament de Guadassuar  en juliol del 2018 ordenà el tancament del Circuit de la Ribera perquè els informes dels tècnics municipals   consideraren que el complex no complia amb normativa en la llicència ambiental i urbanística.

Finalment la Junta de Govern Local de l’ajuntament de Guadassuar  va acordar per unanimitat,  el 15 de juny,  concedir la Llicència Ambiental sol•licitada per CAR TRACK EVENTS,  per a l’activitat de centre recreatiu, esportiu i d’oci al  circuit per a la pràctica d’esport de motor “Circuita de la Ribera” .

Des de el consistori comuniquen que la Llicència Ambiental està condicionada al compliment per part del promotor dels condicionants que afecten el projecte de construcció i l’execució de les obres, ambientals i de seguretat de l’activitat. 

La llicència s’atorga condicionada a què el Promotor presente, en un termini màxim de 2 mesos, i abans de l’inici de les obres, un Projecte de Construcció Refós que complisca i no altere els condicionants establits en la Declaració d’Interés Comunitari i a l’informe emés pel Servei d’Infraestructura Verda i Paisatge, de data 29 de juliol de 2016, sobre l’estudi d’integració paisatgística elaborat pel promotor.

El circuit podrà iniciar la seua activitat una vegada que el promotor haja finalitzat la construcció de les instal·lacions i obres i haja presentat davant l’Ajuntament la corresponent comunicació de posada en funcionament.

Deixa el teu comentari