Foios impulsa la urbanització del Polígon de la Mar

L’Ajuntament de Foios estudia portar endavant la urbanització del Polígon de la Mar per gestió directa

El Polígon de la Mar, també anomenat de l’Est, és una àrea industrial de 66.000 m2 prevista al Pla General del 1989, amb empreses consolidades però pendent d’urbanitzar. El citat polígon ha tingut dos intents d’urbanització que han resultat fallits: el primer als anys 90, poc després d’aprovar-se el Pla General, i el segon el 2007, quan s’aprovà la seua requalificació a residencial, el fracàs de la qual li ha costat recentment a l’ajuntament 310.000 € en indemnitzacions a l’empresa urbanitzadora.

Fa 2 anys, l’Ajuntament va encarregar a l’enginyeria Oficina Tècnica TES SL un Estudi d’Alternatives del Polígon de l’Est, amb una estimació dels costos del programa, que va ser entregat als propietaris perquè es constituïren en Agrupació d’Interés Urbanístic i impulsaren la urbanització del sector. El dia de hui, els propietaris no s’han constituït en Agrupació d’Interés Urbanístic, ni hi ha hagut cap moviment per portar endavant la gestió del programa.

La dispersió de la propietat i el diferent estat de les parcel·les, unes amb construccions consolidades i amb empreses en funcionament i altres amb parcel·les encara rústiques, ha impossibilitat l’acord entre propietaris per a impulsar de manera privada la urbanització del polígon.

Aquesta manca d’acord entre propietaris ha conduït a l’Ajuntament a encarregar a la mateixa enginyeria l’adequació de l’estudi d’alternatives a la normativa vigent, que atribueix més facilitats a les corporacions per gestionar el sòl de forma directa.

La intenció municipal és evitar modificacions estructurals, permetent així una tramitació àgil del programa. Així mateix, per fer econòmicament viable la urbanització s’aprofitaran infraestructures de caràcter general que no donen únicament servei al polígon, especialment hidràuliques i elèctriques.

El termini per a la presentació de l’estudi és finals de setembre, després de la qual cosa, es traurà a concurs públic l’assistència tècnica per a la redacció dels diferents documents del PAI (planejament, projecte d’urbanització, estudis sectorials i projecte de reparcel·lació).

Segons la regidora d’urbanisme, Mari Carmen Cabo, “és voluntat del govern mantenir en tot moment informades les propietats afectades dels procediments realitzats i en la fase en què es troben”.

En declaracions de l’alcalde, Sergi Ruiz, “la urbanització del polígon industrial de la Mar és una molt bona oportunitat de crear activitat econòmica i llocs de treball de qualitat, perquè està ben ubicat i ben comunicat, en l’eix de l’antiga carretera de Barcelona i amb un accés fàcil i ràpid a les grans vies. Dia que passa, dia que es perden oportunitats perquè s’instal·len empreses punteres que busquen parcel·les ben situades en l’entorn de la ciutat de València”.

Deixa el teu comentari