Foios reforça el servei d’atenció a la dependència

Des de juny del 2020 s’ha ampliat el servei, la qual cosa ha permés acabar amb la llista d’espera.

Des que el mes de juny passat, l’equip de govern de Foios reforçara el servei de dependència amb l’ampliació del contracte a jornada completa de la responsable de fer les valoracions, s’ha reduït significativament la llista d’espera de les persones pendents de ser avaluades. Així, si a principi de 2020 s’estaven realitzant les valoracions amb un retard de quasi dos anys, s’ha passat a resoldre els expedients en menys de sis mesos, amb la qual cosa s’ha aconseguit complir amb els terminis establits a la Llei de Dependència de la Generalitat Valenciana.

En xifres, des de l’1 de juny de 2020, s’han realitzat 117 valoracions, comptant els 64 expedients que hi havia pendents del 2017, 2018 i 2019, i els 14 expedients registrats fins a març de 2020. Així mateix, de les 77 noves sol·licituds que han entrat a partir de juny de 2020, ja s’han valorat 39, que es corresponen amb les que han entrat des d’octubre, la qual cosa suposa que s’està valorant en un termini molt per davall de l’establert legalment.

Per a la regidora de Serveis Socials, Mari Carmen Cabo, “teníem molt clar que havíem d’apostar per reforçar el servei de dependència, una àrea fonamental per a millorar la qualitat de vida d’un dels col·lectius més vulnerables de la nostra societat. Hem d’estar molt sensibilitzats amb el sobreesforç que suposa per a les famílies tindre una persona dependent, i la pandèmia ha agreujat encara més la seua  problemàtica.”

De fet, segons afirmen al Departament de Serveis Socials, “des que va començar la pandèmia, el nombre de sol·licituds d’avaluació s’ha vist incrementat, així com les peticions de revisió per agreujament, la qual cosa ha convertit l’ajuda domiciliària i la prestació econòmica per cures en l’entorn familiar, en els serveis més sol·licitats”.

Deixa el teu comentari