FSIECV: “Les decisions sobre Falles i Magdalena no es pot prendre d’esquena a la comunitat educativa i a més traslladar-li tota la pressió”

Lamenta que decisions que afecten milers de famílies es facen “a última hora” i des de la “improvisació”

“Estes decisions han de prendre’s des del consens, la veu i la participació dels qui estan, dia a dia, en primera línia educativa”

“No es pot descarregar sobre els centres i els professionals tota la pressió derivada del Covid per la falta de planificació del Consell”

FSIE, el sindicat majoritari en l’ensenyament concertat i un dels més representatius en el camp de l’ensenyament privat i atenció a la diversitat funcional en la Comunitat Valenciana, ha lamentat hui que la conselleria d’Educació no haja abordat amb els professionals educatius i la comunitat educativa en general la possibilitat de declarar lectiva la setmana de Falles i de Magdalena.

“Estes decisions no es pot prendre d’esquena als professionals, els centres i les famílies, han de prendre’s des del consens, el diàleg i la veu dels qui estan, dia a dia, en primera línia educativa” ha assenyalat.

En aquest sentit, FSIE ha assenyalat que “la improvisació no és bona consellera” i més encara quan es fan “a última hora i sense marge de maniobra, no és seriós”. Així, ha afegit que “s’estan vulnerant els acords aconseguits en el Consell Escolar sobre els festius, menysvalorant els fòrums educatius per imposició”. “No es pot descarregar sobre els centres i els professionals tota la pressió derivada del *Covid per la falta de planificació”.

El sindicat ha assenyalat que el col·lectiu docent “pateix una gran fatiga pandèmica, com molts altres sectors que estan en primera línia, a causa d’una situació extraordinària on els professionals han donat el millor de si mateix, però no es pot abusar d’ells ni dels centres sobrecarregant-los encara més”.

Una resposta urgent

Així mateix, FSIE ha assenyalat que és urgent “que algú aclarisca què passarà” i una explicació sobre les mesures que es prendran respecte a unes dates que “estan molt a la vora” perquè “la improvisació acaba tenint moltes conseqüències i el sistema educatiu no li ho pot permetre”.

Deixa el teu comentari