La Generalitat fomenta l’ús dels parcs naturals per millorar la salut i el benestar social

La Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, junt amb la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, celebren una jornada formativa per als directors conservadors, personal tècnic i guies dels parcs naturals amb la finalitat d’informar sobre els beneficis que els ecosistemes naturals reporten al benestar humà.

La jornada ha estat inaugurada pel director general de Medi Natural i Avaluació Ambiental, Antoni Marzo; la directora general de Prevenció d’Incendis, Delia Álvarez; i la coordinadora de l’Oficina Autonòmica de Acció Comunitària para la Salut, Elena Pérez.

Aquest acte formatiu té com a principals objectius els d’incorporar de forma transversal conceptes, idees i ferramentes sobre salut i benestar en la planificació i la gestió dels espais naturals. A més, es pretén crear aliances entre els diferents col·lectius de professionals, entitats sectorials, administracions públiques i experts en salut, igualtat i esport amb el propòsit de ser més sensibles a les demandes que la societat presenta.

Per altra banda, aquesta jornada permet intercanviar impressions i experiències entre els participants, els quals també estaran més preparats per prendre decisions, solucionar problemes, obrir noves vies de gestió i col·laboració entre els diferents organismes i institucions.

Activitats

Al llarg de la jornada es duran a terme nombroses conferències en les quals es tractarà la vinculació entre la salut i les àrees protegides, els beneficis físics, psicològics i espirituals en relació amb la conservació del medi natural, les experiències que han tingut altres comunitats autònomes en posar en marxa projectes similars, etc.

Finalment, el programa inclou una sèrie de tallers on es recopilen, analitzen i valoraren les possibles actuacions que es poden dur a terme en els Parcs Naturals i quins beneficis presenten per al benestar humà.

Deixa el teu comentari