Godella estrena el Vissor Pressupostari per consultar fàcilment els comptes de l’Ajuntament

Des d’aquest dilluns, 29 d’octubre de 2018, ja està accessible el Visor Pressupostari de l’Ajuntament de Godella a l’adreça www.godella.es/va/visor

El visor pressupostari, impulsat des de la regidoria de Transparència i subvencionat per la conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, permet consultar d’una manera àgil i fàcil els comptes de l’Ajuntament des de l’any 2012 fins l’exercici vigent, així com comparar-los en diferents magnituds i consultar el nivell d’execució pressupostària dels diferents anys i fins i tot l’any en curs, d’acord amb les comunicacions trimestrals que s’efectuen des de la Intervenció i Tresoreria Municipals al Ministeri corresponent.

Tal i com ha explicat el regidor de l’àrea, Joan Alonso, el visor, detalla les despeses d’acord amb la classificació econòmica que estableix la legislació (dividint en Capítols, Articles, Conceptes, etc.) i també segons la classificació per programes que també estableix la legislació (serveis municipals bàsics, seguretat, cultura, promoció de l’ocupació, etc.).

Aquesta ferramenta web també té incorporada l’eina de la calculadora pressupostària, que calcula, d’acord amb uns paràmetres proporcionals, l’aportació que hipotèticament fa cada persona contribuent als ingressos municipals i en quines àrees o programes es gasten.

A més, al visor s’hi està incorporant altra informació rellevant a nivell econòmic i pressupostari i que ja es venia publicant en el portal de transparència, com són els informes de morositat i el període mitjà de pagament a proveïdors, els costos de serveis, la liquidació del pressupost, el compte general, i els expedients específics d’aprovació de cada pressupost.

Deixa el teu comentari