Guadassuar cancel·la el seu deute municipal que ascendeix a 381.174,83 euros

La regidoria d’Hisenda presentà al ple una proposta de modificació de crèdit amb càrrec al romanent per valor de 128.000 euros necessària per a gaudir a partir d’ara de deute zero

L’ajuntament de Guadassuar va aprovar la liquidació del pressupost 2020 en el Ple del passat 31 de març, amb un superàvit de 528.000 euros i un romanent de tresoreria de 1,35 milions d’euros.

La regidoria d’Hisenda va presentar una modificació de crèdit amb càrrec al romanent per valor de 128.000 euros per a cancel·lar la definitivament el deute que l’ajuntament manté amb una entitat bancària. 

El deute que quedarà liquidat aquest 2021 ascendeix a un total de 381.174,83 euros.

A més el període de pagament de factures a proveïdors es va fixar en una mitjana de 2 dies.

L’Ajuntament gaudirà a partir d’ara de deute zero i podrà tirar avant projectes molt necessaris per al municipi.

El Ple aprovà també, amb càrrec al romanent existent, una dotació de 727.000 euros per a dur endavant diferents obres i inversions necessàries per a la població.

Deixa el teu comentari