Ha començat el període de pagament d’IBI Rústica i IAE

Hui ha començat el període de pagament de l’Impost de Béns Immobles Rústics i Impost d’Activitats Econòmiques de l’exercici 2018. El termini estarà obert del 12 de setembre fins al proper 15 de novembre de 2018.

El pagament dels rebuts no domiciliats caldrà fer-se d’una d’estes dos maneres:

En les entitats bancàries següents: BANKIA, LA CAIXA, CAJAMAR, BBVA, i SABADELLCAM.
Des del web municipal www.alzira.es – PAGAMENT DE TRIBUTS.

En ambdós casos caldrà disposar de les cartes de pagament. En el cas que els contribuents no reben les cartes de pagament podran sol·licitar-les per correu electrònic a voluntaria@alzira.es, en l’oficina municipal de recaptació o en La Clau. Si es disposa de certificat digital o DNI electrònic podran imprimir-les des del web municipal www.alzira.es – Portal de la ciutadania – Tributs i Recaptació – Els meus rebuts en voluntària.

Les persones interessades a domiciliar el pagament d’este tribut podran sol·licitar-ho directament en l’Oficina de Recaptació Voluntària, presentant la llibreta o compte corrent; sol·licitar l’imprés de domiciliació per correu electrònic a voluntaria@alzira.es; o descarregar-lo des del web municipal. La domiciliació també podrà tramitar-se des del web municipal www.alzira.es, si es disposa de certificat digital o DNIe, o en La Clau.

Les noves sol·licituds de domiciliació faran efecte a partir de l’any següent. Fins al dia 15 d’octubre s’admetran modificacions de comptes bancaris.

Els rebuts domiciliats es carregaran en compte el dia 30 d’octubre de 2018.

Per a qualsevol dubte o informació sobre els tributs o sobre com pagar-los, els interessats podran dirigir-se als departaments següents:

GESTIÓ TRIBUTÀRIA:

VEHICLES: 96 240 04 50 (Ext.: 218) – vehiculos@alzira.es
PLUSVÀLUES: 96 240 04 50 (Ext.: 218) – plusvalia@alzira.es
URBANA, RÚSTICA i GUALS (Cadastre): 96 245 92 52 – cadastre@alzira.es
IAE I FEM D’ACTIVITATS (Cadastre): 96 245 92 52 – cadastre@alzira.es

RECAPTACIÓ:

VOLUNTÀRIA: 96 245 92 67 – voluntaria@alzira.es
EXECUTIVA: 96 245 92 73 – executiva@alzira.es

Deixa el teu comentari