Hisenda incorpora servei d’arqueologia en les obres d’edificis públics per a recuperar patrimoni històric per a la ciutadania

Els tres edificis en els quals es treballa ara són el Palau de Calataiud, el Palau de l’Almirall i el Palau del Tremolar

La Generalitat demostra una vegada més la seua aposta per la cultura i patrimoni històric de la ciutat

La Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic ha invertit aquest lustre 89.614,41€ en serveis d’arqueologia en tres edificis públics emblemàtics: el Palau de Calataiud, el Palau de l’Almirall i el Palau del Tremolar. Una aposta decidida a favor de la cultura i la recuperació del patrimoni històric de la ciutat de València per a la ciutadania. Quan es realitzen obres en zones de vigilància arqueològica, la Generalitat incorpora la contractació de serveis arqueològics, que han de presentar un projecte d’intervenció arqueològica en les quals s’establisquen les bases d’una possible actuació. Aquest és el cas dels llocs a dalt esmentats, que se situen en l’àrea de protecció arqueològica de Ciutat Vella i estan situats en el centre i limítrofs de l’antiga ciutat romana. A més, el Palau de l’Almirall està declarat com a Bé d’Interés Cultural i la resta se situa en el conjunt històric de la ciutat, declarat com BIC.

El treball del servei d’arqueologia estableix les bases d’una possible actuació i, una vegada començades les obres, seran els encarregats de dur a terme la direcció científic-arqueològica. Això implica portar el seguiment de totes aquelles actuacions que tinguen a veure amb el subsol- com les rases, pous i la fonamentació, i l’alçat de revestiments o elements impropis que poden deixar a la vista troballes d’interés.

Aquestes troballes sovint romanen ocults. A l’entorn de Ciutat Vella s’han trobat elements de gran valor cultural i patrimonial com a murs, finestres, buits de pas, ceràmiques, monedes o restes antropològiques.

Actuacions concretes

El treball arqueològic desenvolupat en el Palau de Calatayud, datat de 1907 i que conforma, al costat del Forn dels Apòstols i altres immobles de l’època, el conjunt de Micalet 5, al carrer de Cavallers, ha sigut a càrrec de Paloma Berrocal Ruíz. Una reconeguda arqueòloga valenciana, que ha portat la batuta dels treballs que es van desenvolupar en l’actual museu de Bombes Gens, de la mà de la Fundació per amor a l’art.

El cas del Palau de Calatayud és un fet excepcional perquè, per primera vegada, es van contractar els serveis d’arqueologia abans de redactar el projecte de rehabilitació. Això facilita l’execució d’obres, al no comptar amb grans sorpreses durant aquestes. Per a aquesta primera fase es van destinar 16.819 euros.

L’edifici es troba en un enclavament privilegiat a nivell arquitectònic, ja que el Palau de Calatayud està en l’antic casc romà, que és l’eix Nord-Sud de la ciutat romana. Per això era previsible trobar vestigis romans de valor, però també restes musulmanes i medievals. Com així va ocórrer.

Berrocal va liderar la demolició i alçat de revestiments i elements impropis, així com l’excavació de la part posterior de l’edifici (els dos immobles annexos al palau). Gràcies a aquest treball es van localitzar restes d’un mur romà, restes musulmanes i medievals, entre els quals es troba el mur mitger amb la casa del vestuari realitzat amb tapial i diverses monedes. També diferents elements ornamentals del palau ocults sota la pintura.
En aquests moments està en curs el projecte de rehabilitació, on s’han destinat 21.598,50 euros per a la intervenció arqueològica. La intervenció té tres objectius: ampliar l’excavació del mur romà perquè puga veure’s a través d’una finestra arqueològica, la consolidació de la mitgera tapial i l’ampliació de les excavacions cap al carrer Miquelet, on s’intueixen unes escales d’origen àrab.

Els treballs arqueològics desenvolupats al Palau de l’Almirall, seu de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, i que se situa al carrer Palau, han sigut a càrrec de Víctor Algarra Pardo. El seu treball s’ha desenvolupat en dues fases, per valor de 28.919 euros i 12.100 euros, respectivament.

En aquesta ocasió els serveis d’arqueologia es van contractar simultàniament la redacció del projecte d’adequació i, per això, Víctor Algarra ha sigut present durant les fases de demolició i alçament de revestiments. Durant aquest procés es van trobar restes d’una finestra medieval i part d’una columna romana.

Durant la segona fase es va descobrir una nova finestra medieval en els murs interiors del palau, datada en un període anterior a la descoberta al pati. Per a la directora general de Patrimoni, Isa Castelló, aquests descobriments estan permetent l’elaboració de models que permetran conéixer l’evolució del palau al llarg dels seus 700 anys d’història”.

I, en tercer i últim lloc, el Palau del Tremolar és l’última adquisició del Consell i es troba al carrer Trinquet de Cavallers. Encara es troba en fase de contractació, però des de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic s’ha decidit destinar 22.277,91 euros a la intervenció arqueològica, perquè l’immoble està situat sobre l’antic circ romà.

Deixa el teu comentari