Igualtat automatitza el registre d’anomenades als Centres Dona 24 hores per a augmentar la coordinació i el seguiment de expedientes

Un mòdul d’atenció telefònica permetrà als centres registrar les trucades en el sistema Roure i relacionar-les amb els seus expedients

La iniciativa millora la coordinació de recursos en l’atenció a les víctimes i recapta informació de totes les àrees implicades

La Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives ha incorporat un nou mòdul en l’aplicació informàtica de gestió dels Centres Dona 24h per a millorar el registre de l’atenció telefònica i la creació i seguiment dels expedients.

El Sistema d’Informació per al Seguiment i Prevenció de la Violència de Gènere (Roure) és l’aplicació informàtica per a la coordinació i seguiment que utilitzen els Centres Dona 24 hores, les direccions territorials i els serveis centrals que gestionen aquests centres.

El nou mòdul d’atenció telefònica de Roure s’ha posat en marxa en col·laboració amb la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DGTIC) i permetrà registrar en el sistema les crides rebudes en els Centres Dona 24h i relacionar-les amb els seus expedients, si els tenen, o crear-los des de zero per a així millorar l’atenció oferida per aquests centres.

Aquesta iniciativa millorarà la coordinació entre els recursos implicats en l’atenció a les víctimes i als seus fills i permetrà incorporar als seus expedients tota la informació recaptada des de les diferents àrees implicades, ja siga informació de Justícia, psicosocial, actuacions o informes.

Des de la primera anomenada

Els Centres Dona 24h utilitzen Roure com l’aplicació on registren les actuacions relatives a l’atenció a dones víctimes de maltractaments físics o psíquics, agressions sexuals, abusos sexuals o assetjament sexual, entre altres.

A partir d’ara, l’aplicació inclou també un registre de les trucades telefòniques als Centres Dona 24h, prèvies a l’atenció especialitzada presencial. En el cas que la persona haja sigut atesa amb anterioritat, Roure relacionarà la crida amb l’expedient ja existent i generarà una nova incidència, si fóra necessari.

El registre possibilita que, des del moment en el qual es produeix aqueix primer contacte, els professionals puguen iniciar la labor de preparació i estudi de l’expedient o considerar la necessitat de crear un nou en el moment de l’entrevista en els centres, ja siga per a donar servei a la dona que ho sol·licita com als seus fills i filles.

Els expedients, a més, s’obriran directament en la mateixa aplicació que gestiona i recapta la resta de la informació, la qual cosa facilita a les professionals el seu treball amb les víctimes, ja que comptaran amb informació actualitzada de les diferents àrees implicades en un únic punt de consulta.

El sistema anotarà al costat de la crida, entre altres, quin tipus d’atenció es requereix, la seua classificació, la seua problemàtica, si hi ha denúncies prèvies, el nivell de risc, si existeix ordre de protecció, a quin centre s’assigna, així com el professional que atendrà personalment la víctima.

Amb tot això, es podran extraure noves conclusions sobre l’atenció telefònica que permetran, gràcies a les dades estadístiques, analitzar l’evolució d’aquests serveis i de les persones ateses, ja siga atenent criteris temporals, de procedència, ubicació, canal d’entrada (a través del 016, 112 o 900), servei o tipus d’intervenció, entre altres.

Deixa el teu comentari