Igualtat incrementa les prestacions per dependència a 3.915 persones en la Comunitat Valenciana

Es tracta de les persones que cobren l’import mínim d’una prestació de dependència i suposarà 4,5 milions d’euros per a 2021
Amb efectes de l’1 de gener d’enguany s’incrementen les quantitats al voltant d’un 20% de mitjana

València (27.06.21). La Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives ha incrementat la quantitat mensual que perceben 3.915 persones dependents que compatibilitzen aquesta prestació amb altres ajudes, com puga ser la pensió per gran invalidesa, segons ha afirmat la titular d’aquest departament, Mónica Oltra, qui ha afegit que aquesta pujada tindrà efectes de l’1 de gener d’enguany.

La vicepresidenta ha explicat que l’increment que s’aplica és d’un 20% de mitjana i beneficia sobretot a les persones que cobren l’import mínim d’una prestació de dependència perquè la compatibilitza amb una altra ajuda, que suposen el 4,7% del total de les persones en situació de dependència que es troben dins del sistema d’atenció de la Comunitat Valenciana.

Oltra ha indicat que des del Consell s’ha adoptat aquesta decisió amb l’objectiu que les persones que viuen en la Comunitat puguen continuar percebent unes prestacions dignes, que es troben entre les primeres posicions en les llistes d’ajudes que perceben les persones que es troben dins del sistema de dependència.

En aquest sentit, ha recordat que des de la passada legislatura la Generalitat garanteix una quantia mínima a les persones que perceben una prestació de dependència, després que es decidira “fer front a la minoració de les prestacions econòmiques imposades per l’antic govern”.

“Una situació que revertim en el primer pressupost aprovat pel Botànic, que va permetre tornar als màxims previstos per la legislació estatal”, ha indicat la vicepresidenta, qui ha explicat que d’aquesta manera al gener de 2016, “es van pujar les prestacions a màxims”.

Així mateix, ha recordat que des del Govern valencià també es va posar en marxa un nivell addicional de protecció, que ha suposat l’impuls de prestacions com la de l’assistent personal, ja que en la Comunitat Valenciana les persones dependents amb grau 3 o grau 2 que sol·liciten aquesta figura poden disposar d’ella amb dedicació completa de més de 120 hores.

“L’import màxim de la prestació en aquests casos iguala el cost de referència per al servei d’atenció residencial d’acord amb el que està establit en la llei de Pressupostos de la Generalitat”, ha assenyalat i ha afegit que en l’actualitat el màxim per a persones majors és de 1.825 euros i 2.350 euros per a aquelles amb diversitat funcional.

Equiparació en 2021

L’equiparació realitzada enguany suposa un increment d’un 20% en la prestació mínima que perceben les persones dependents que compatibilitzen aquesta prestació amb altres vinculades a situacions de dependència, com pot ser la pensió per gran invalidesa.

Així, les persones amb una grau 3 de dependència passen de percebre com a import mínim garantit per la Generalitat de 190,13 euros al mes a 235 euros; a les persones amb grau 2 se’ls incrementa de 84,49 euros a 94; i finalment, les persones amb grau 1 de dependència cobraran 60 euros enfront dels 47,38 que cobraven abans de la pujada.

Aquests increments han començat a cobrar-se des del mes de maig amb efectes retroactius a l’1 de gener, i suposaran per a tot el 2021 una partida econòmica de 4.551.887 euros.

Per províncies, aquesta pujada afectarà 990 persones de la província d’Alacant amb un total d’1.385.991 euros; 931 persones en situació de dependència de la província de Castelló a les quals es destinarà per a enguany la quantitat de 513.708 euros; i, finalment, 1.994 persones de la província de València que percebran 2.652.186 euros.

Minoracions en les prestacions

No és la primera pujada de les prestacions econòmiques per dependència que la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives ha realitzat per a millorar les nòmines de les persones en situació de dependència.

Cal recordar que des de novembre de 2012 i fins a desembre de 2015 l’antic govern va retallar les prestacions econòmiques per dependència “de manera que algunes de les persones en situació de dependència van passar a cobrar no més de 20 euros al mes per a fer front als serveis que requerien” ha assenyalat Oltra. Aquestes retallades van ser anul·lades posteriorment en 2016 pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Per a millorar la situació de milers de persones que havien patit retallades durant aqueixos anys, la conselleria va iniciar en 2016 la revisió dels seus expedients amb l’objectiu d’elevar al màxim les quanties econòmiques a percebre i acabar amb aquestes minoracions.

Aquesta revisió va permetre que 9.469 persones pogueren passar a cobrar el màxim establit per l’Estat al no tindre en compte la capacitat econòmica dels beneficiaris a l’hora de calcular la prestació a rebre.

Deixa el teu comentari