INCLIVA participa en un projecte finançat per la UE per a millorar el posttractament en càncer de mama

• *REBECCA promou l’ús de nous indicadors funcionals i emocionals per al seguiment i l’optimització de l’atenció al pacient
• *INCLIVA liderarà els estudis d’intervenció i els assajos espanyols

València, 3 d’agost de 2021. L’Institut d’Investigació Sanitària *INCLIVA, de l’Hospital Clínic de València, participa en el projecte europeu *REBECCA, finançat pel programa d’investigació i innovació de la Unió Europea Horitzó 2020, per a la investigació de malalties cròniques induïdes pel càncer de mama a partir de dades de múltiples fonts. El projecte busca aprofitar el potencial de les dades del món real per a donar suport a la investigació clínica i millorar els fluxos de treball clínics existents.


*REBECCA (acrònim de *REsearch *on *BrEast *Cancer *induced *chronic *conditions *supported *by Causal *Analysis *of multi-source data), combinarà dades clíniques amb dades que descriguen el comportament dels pacients en la vida real, incloent activitat física, hàbits d’alimentació i descans, a més d’informació vinculada a la seua interacció en línia. Aquestes noves formes de dades del món real estaran disponibles gràcies a l’anàlisi de les dades dels sensors i registres recollits a través dels dispositius mòbils i portàtils. Nous indicadors funcionals i emocionals s’elaboraran per a cada individu i s’examinarà la seua capacitat per a caracteritzar l’estat i la qualitat de vida del pacient. *REBECCA promou l’ús d’aquests indicadors com a eina de seguiment i optimització de l’atenció al pacient, així com per a l’obtenció de resultats complementaris durant la investigació clínica.


La plataforma 360é de *REBECCA -una combinació d’aplicacions mòbils mínimament intrusives i no *estigmatizantes-, s’oferirà a persones que han superat càncer de mama per a ajudar-les en la seua vida quotidiana i millorar la seua interacció amb els experts en salut. El mateix sistema serà capaç de recollir detalls de l’estat funcional i emocional dels pacients durant la seua participació en campanyes d’investigació clínica.


La plataforma, que compleix amb la preservació i protecció de les dades sensibles, es desplegarà en set estudis clínics amb 650 persones a Espanya, Noruega i Suècia i contribuirà a crear futures directrius i pràctiques per al tractament postcàncer. Les millors pràctiques resultants dels estudis es difondran entre els investigadors, la salut pública i els organismes reguladors de tota Europa.

Les dades recollides per *REBECCA seran processats per models innovadors d’anàlisi causal. Aquests se centraran en la complexa gamma de *comorbilidades cròniques desenvolupades durant la recuperació del càncer de mama, amb la finalitat de superar moltes de les limitacions dels tradicionals assajos clínics aleatoritzats controlats.


“En l’era de la internet de les coses, el *bigdata i el *machine *learning sembla que la investigació clínica pot anar més enllà dels assajos clínics aleatoritzats controlats. Les intervencions del món real poden diferir de les intervencions idealitzades dels assajos clínics aleatoritzats controlats. El seguiment dels pacients en les seues condicions de la vida real tanca la bretxa”, destaca el catedràtic de la Universitat Aristòtil de Tessalònica i coordinador del projecte *REBECCA, *Anastasios *Delopoulos.


*INCLIVA, sota la coordinació de la doctora Cristina Hernando, com a investigadora principal, i els doctors Juan Miguel *Cejalvo, María Teresa Martínez i Begoña Bermejo, del Grup d’Investigació de Biologia en Càncer de mama i juntament amb els doctors Antón Millet, Ana Martínez, Celia *Bauset i Antonio Cano, del Servei de Ginecologia, liderarà els estudis d’intervenció per a millorar els resultats de les pacients a través de l’ús de dades del món real i els assajos espanyols.


En concret, *INCLIVA realitzarà l’estudi per a millorar la investigació sobre la *osteopatía induïda pel tractament del càncer i l’estudi d’intervenció per a millorar la gestió clínica i els resultats de les pacients a través del monitoratge detallat de *REBECCA. Aquest últim avaluarà les millores en la qualitat de vida informada per les pacients i la satisfacció amb el tractament en pacients amb càncer de mama com a resultat d’un pla de tractament flexible recolzat en les dades del món real recollits per *REBECCA, en comparació amb l’atenció estàndard.


A més, *INCLIVA participa activament en la identificació de les necessitats i els requisits del sistema, així com en el disseny i la integració d’aquest, oferint la perspectiva clínica al procés. També contribuirà a la creació de models d’inferència causal i anàlisi de dades retrospectives. Finalment, *INCLIVA col·laborarà en diferents activitats per a la millora dels fluxos de treball clínics i d’investigació usant *REBECCA.


El projecte *REBECCA, que finalitzarà al març de 2025, compta amb un pressupost de 5,2 milions d’euros. El consorci reuneix 12 socis de set països europeus i està coordinat per la Universitat Aristòtil de Tessalònica. Durant quatre anys, universitats clíniques i tecnològiques, líders de la indústria, experts en salut pública i associacions de pacients treballaran junts per a crear directrius i pràctiques per al tractament postcàncer.
Més informació sobre el projecte *REBECCA: http://rebeccaproject.eu/

Deixa el teu comentari