Joan Ribó, acompanyat per la regidora de Gestió de Recursos, s’ha reunit amb representants sindicals del personal municipal per explicar les noves mesures d’organització en l’Ajuntament

L’alcalde de València, Joan Ribó, acompanyat per la regidora de Recursos de l’Ajuntament de València, Luisa Notario, i els vicealcaldes, Sandra Gómez i Sergi Campillo, s’ha reunit amb els representants sindicals del personal municipal per comunicar-los el contingut d’una nova resolució d’Alcaldia. Amb ella es reorganitza el funcionament del consistori per adaptar-lo a la nova situació, determinada per la conclusió el passat dia 9 del termini fixat pel Reial Decret Llei del govern central pel qual suspenia l’activitat dels sectors econòmics no essencials.

“Tal i com ja férem en una primera trobada després que el govern central decretara l’estat d’alarma i també la setmana passada, amb la reunió del Comité de Seguretat i Salut, ens hem tornat a reunir amb els representants dels treballadors i les treballadores municipals perquè continue havent un diàleg fluid que permeta el millor funcionament possible de l’Ajuntament, amb el que això suposa per garantir la cobertura de les necessitats dels veïns i veïnes de la nostra ciutat”, ha explicat l’alcalde.

Per la seua part, la regidora de Gestió de Recursos, Luisa Notario, ha afirmat que “a l’Ajuntament de València estem totalment preparats i preparades per a afrontar el nou escenari” i ha ressaltat la implementació d’un pla de teletreball “en uns nivells que ens permeten continuar l’activitat municipal, més enllà dels servicis essencials, sense necessitat de la presència del personal al seu lloc de treball, amb quasi 2.000 llicències atorgades”. A més, ha posat en valor que es continua treballant “per dotar de major eficiència en l’organització municipal i tornar així la màxima normalitat a la gestió administrativa dins la conjuntura actual”.

Gràcies a la implementació del teletreball el nou escenari no requerix de canvis importants en l’organització municipal. “Des d’un inici hem tractat que llevat dels servicis essencials amb tracte directe amb la ciutadania, com ara els de Benestar Social o els de Policia Local i Bombers, qui no siga imprescindible que acudisca a l’Ajuntament, que no ho faça”, ha afegit Notario.

Amb la nova resolució d’Alcaldia es cataloga el personal municipal en funció del seu treball presencial, del seu teletreball o del seu cessament d’activitat i s’aclarix les modificacions en cadascun dels períodes de l’estat d’alarma (del 14 al 29 de març, del 30 de març al 9 d’abril i l’actual). Per un costat, hi ha una part del personal que presta servici públic a través del teletreball i la resolució establix per a esta part dels empleats i les empleades de l’Ajuntament que les prefectures de servici elaboren un pla d’activitat per a la gestió del servici corresponent; en segon lloc, hi ha qui presta servici públic en àmbits considerats essencials, amb la qual cosa el seu treball continuarà sent presencial quan les seues tasques concretes així ho requerisquen; per últim, hi ha personal que no està en cap de les dos situacions anteriors, en servicis no essencials, que continuarà al seu domicili, en servici actiu i percebent les seues retribucions des del dia 10 fins que concloga l’estat d’alarma o fins que siguen requerits presencialment, i que hauran de recuperar el temps de treball en esta situació. Tot el personal haurà d’estar disponible i en contacte amb els seus càrrecs superiors a l’espera d’instruccions 

Per a tot el personal que no haja pogut prestar servicis presencials o en modalitats de teletreball s’establix que del 14 al 29 de març es computarà com a temps efectiu de treball; del 30 de març al 9 d’abril, com a permís retribuït recuperable; des del 10 d’abril fins que es reincorporen, amb la jornada no realitzada pendent de recuperar.

Comenta la notícia