La Junta de Personal Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública Departament de Salut de la Ribera recolza al personal estatutari del servei d’hemodialisis

La Junta de Personal ha acordat, per unanimitat, recolzar l’escrit presentat a este òrgan de representació, pel Personal Estatutari que treballa en el Servei d’Hemodiàlisi de l’Hospital de La Ribera.

Considerem que cal respectar les condicions laborals, a tot el personal, siga laboral o Estatutari, però no els privilegis.

Pensem que s’està utilitzant d’una forma interessada la reclamació d’uns drets que mai ha tingut el Personal Laboral, en contra del Personal Estatutari.

Lamentem que s’utilitze una nota filtrada a la premsa, intencionadament, com la forma de solventar la problemàtica que es presenta en un servei sanitari, tan sensible com és Hemodiàlisi.

De tots és sabut que el Servei d’Hemodiàlisi de l’Hospital de La Ribera està massificat i que necessita una ampliació de les instal•lacions i una renovació dels monitors, per a millorar la qualitat del servei que es dona als pacients. També és evident que la plantilla de Personal que hi havia abans del 31 de Març de 2018, era insuficient per atendre adequadament a tots els pacients.

Pensem que fa falta una millora de les instal•lacions i un augment de Plantilla, però això no lleva que cada Professional que treballa a Hemodiàlisi mantinga les seues condicions de treball, el seu horari, els torns de treball… adquirits prèviament, sense que això supose que es tinga uns privilegis Cal diàleg i ganes de solventar les diferències i no de publicitar una situació tergiversada en premsa, abans d’haver buscat una solució pactada, transparent i que no perjudique a ningú, però que sí beneficie a tots els actors, principalment als pacients, que són el centre del nostre treball.

Sembla sorprenent que fins el 31 de Març de 2018, les mateixes persones que es queixen, sabent que faltava personal, que faltaven mitjos, que faltava espai…, que no digueren res i ara, no sols es queixen, sino que ho filtren a la premsa. És totalment legítim que les professionals vulguem millorar les nostres condicions de treball, però sempre respectant i acceptant els drets dels altres i sense perjudicar-los.

No és ètic denunciar en premsa, que un personal té més càrrega de treball que l’altre, quan cada professional té assignats els mateixos pacients, els mateixos festius i els mateixos caps de setmana, siga Laboral o Estatutari. En canvi el Personal Laboral que es queixa de discriminació, porta quasi 20 anys cobrant uns incentius que el Personal Estatutari no els ha cobrat mai i tampoc ho ha denunciat en premsa. Hem acceptat que estes eren les seues condicions i les hem respectat sempre.

Desconeixem quina puga ser la intencionalitat oculta d’esta filtració en premsa, ara que ha augmentat la plantilla de Personal, ara que van a ampliar-se les instal•lacions d’Hemodiàlisi, ara que van a canviar-se els monitors…Estes reivindicacions filtrades a premsa sols produeixen malestar i un enfrontament innecessari entre professionals que han d’estar junts durant 12h, treballant per millorar l’atenció sanitària als pacients.

Per últim volem demanar a estos professionals que canvien els seu talant, que reclamen les millores de les condicions laborals que estimen oportunes, quan es negocie un nou conveni laboral i que utilitzen el diàleg per arribar a acords negociats dins del Servei d’Hemodiàlisi, no en premsa.

Alzira a 7 d’Agost de 2018
La Presidenta: Àngels López

Deixa el teu comentari