La Comissió de Seguiment i Prevenció de Residus de Quart de Poblet realitza més d’una trentena d’intervencions

La participació ciutadana juga un paper crucial per a previndre i actuar davant comportaments incívics

L’Ajuntament està realitzant una campanya d’informació i sensibilització per a donar a conéixer la nova ordenança i fomentar aspectes com un correcte reciclatge

Amb la creació de la Comissió de Seguiment de Prevenció de Residus al desembre de 2019, l’Ajuntament de Quart de Poblet va voler posar en marxa un òrgan que vetlara pel correcte compliment de la nova ordenança municipal en la qual es regula la gestió de residus i evitar els comportaments incívics que s’estaven detectant en el municipi. Centrada en un primer moment en una campanya d’informació, sensibilització i conscienciació, l’Ajuntament va constatar com en poc temps les conductes que venien produint-se, es reduïen de manera notable, millorant amb això tant la neteja del municipi com els índexs de reciclatge.

Després dels mesos de confinament i de desescalada, l’Ajuntament ha posat en marxa una nova fase d’actuació, aquesta vegada, comptant amb la participació ciutadana que fa arribar les seues denúncies i demandes a través de l’Oficina de Prevenció de Residus i Canvi Climàtic.

Gràcies a això i a la pròpia labor de la Comissió, s’han realitzat 32 intervencions, especialment en empreses i negocis de restauració, però també a nivell individual. Així, s’ha actuat en diferents casos, destacant el buidatge d’enderrocs en espais no indicats per a això, l’abandó de residus fora dels contenidors o l’incompliment dels horaris per a depositar mobles i estris de gran envergadura.

De manera paral·lela, també s’ha arrancat una campanya de conscienciació a través de les xarxes socials en la qual expliquen l’ordenança, posant l’accent principalment en les sancions existents.

Després d’aquesta primera etapa de comunicació i conscienciació, es continuarà controlant el correcte compliment de l’ordenança, procedint a expedientar i sancionar als veïns i veïnes que no respecten la normativa.

La Comissió de Seguiment de Prevenció de Residus està liderada per l’àrea de Desenvolupament Urbà Sostenible i Transició Ecològica i Canvi Climàtic i es conforma per totes les regidories i equip tècnic de les àrees municipals i serveis directament implicats: Urbanisme i Serveis, policia local i representants de l’empresa de gestió de residus (SAV) i de l’empresa de gestió de la neteja viària (GesQuart).

Deixa el teu comentari