La Confederació Hidrogràfica del Xúquer inicia els treballs de millora de la vegetació de ribera en el Xúquer al seu pas Polinyà de Xúquer i Alzira

L’actuació s’emmarca dins d’un acord de col·laboració de la CHX amb el Consorci de la Ribera per a donar suport al projecte d’usos i activitats turístiques del Xúquer promogut pel Consorci. 

Consisteix en la millora de la vegetació de ribera del marge dret del riu en els termes municipals de Polinyà de Xúquer i Alzira, i suposa la recuperació d’uns 600 metres lineals de ribera, afavorint l’accés del Camí Natural del Xúquer.

Compta amb la col·laboració dels ajuntaments implicats, que s’encarregaran del manteniment posterior de l’actuació. 

La Confederació Hidrogràfica del Xúquer inicia una actuació de millora de la vegetació de ribera en el riu Xúquer al seu pas per les localitats de Polinyà de Xúquer i Alzira. L’actuació suposarà una inversió estimada d’alguna cosa de més de 100.000 € i consistirà en l’eliminació de canya comuna o Arundo donax

Aquesta espècie, al·lòctona i originària d’Àsia, colonitza les riberes dels rius formant agrupacions denses, la qual cosa pot provocar impactes negatius severs en cas d’alterar les condicions hidromorfològiques dels rius, constituint en tot cas una amenaça per a la conservació de les espècies autòctones, causant la substitució i progressiva eliminació d’aquestes, alteració de l’hàbitat i competència pels recursos o per l’espai. En l’àmbit de la demarcació està extensament localitzada en molts dels llits dels rius, especialment en la part més oriental i amb major intensitat en la zona meridional. 

D’altra banda, de l’experiència prèvia obtinguda, es constates que el control definitiu de l’espècie Arundo donax és complex, ja que invariablement passa per provocar la mort del rizoma i requereix d’actuacions de manteniment posterior. 

D’aquesta manera, la CHX realitza una primera intervenció d’eliminació de canyar, més intensa i de major cost, mentre que el manteniment posterior de l’actuació el realitzen els ajuntaments implicats. 

Aquesta actuació és troba emmarcada dins d’una sèrie d’actuacions iniciades l’any 2020, en les quals la CHX col·labora amb el Consorci de la Ribera per a donar suport al projecte d’usos i activitats turístiques del riu Xúquer. D’acord amb això, la CHX realitza actuacions amb objectius de millora ambiental eliminant l’espècie invasora, la qual cosa a més afavoreix el desenvolupament del projecte del Consorci. 

Així, l’any 2020 també es van realitzar dues actuacions més de millora de la vegetació de ribera en el riu Xúquer, en els termes municipals de Sumacàrcer i Alzira, amb l’objectiu de retornar al riu la seua naturalitat i facilitar d’altra banda l’accés a la població a zones d’elevat valor ecològic.

Deixa el teu comentari