La Consellera Mireia Mollà i la Vicepresidenta de la Diputació, Maria Josep Amigó, aplaudeixen la informatització de la xarxa d’ecoparcs i ecomóviles del Consorci Ribera i Valldigna

Amb data de 29 de juny de 2020 es va publicar en el DOGV una convocatòria d’ajudes per a la informatització dels ecoparcs de les àrees de gestió A1, A2, A3, A4, A5, A6, V2-EMTRE, V3, V4, V5, C1, C2, C3/V1 (és a dir, de la majoria dels Consorcis de Gestió de Residus d’Alacant, Castelló i València), amb una dotació pressupostària de 1900.000 euros, en virtut de les bases reguladores que estableixen la concessió d’aquestes ajudes en el marc del Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

Dins de les noves polítiques de prevenció en la gestió dels residus domèstics, i en el compliment de la normativa Europea de “qui contamina, paga”, la informatització dels 26 ecoparcs fixos i 3 ecomóviles del Consorci Ribera i Valldigna, permet identificar als usuaris que més reciclen per a oferir-los descomptes en la seua taxa de tractament de residus pel seu bon comportament ambiental.

En 2019, el Consorci Ribera i Valldigna va participar en una campanya de foment de la traçabilitat en la recollida de residus d’aparells elèctrics i electrònics, RAEEs, en ecoparc mòbil finançada dins del Conveni OFIRAEE – Generalitat Valenciana. Amb aquesta acció divulgativa i altres promogudes directament pel consorci es van augmentar les entrades de RAEEs a la seua xarxa d’ecoparcs consorciada (fixos i mòbils) en un 25% respecte a 2018, i es va afavorir el reciclatge de més d’un milió de quilos d’aquests, que són uns dels residus més contaminants i de major perillositat que produïm en la llar.

Aquestes dades de recollida selectiva de RAEEs en la xarxa consorciada d’ecoparcs del CRiV s’han mantingut en 2020, malgrat la difícil situació causada per la crisi sanitària de la COVID-19, aconseguint-se el mig milió de RAEEs recollits en el primer semestre de 2020.
Així, durant l’exercici passat, quasi 30.000 famílies es van poder rebaixar la taxa de tractament de residus del Consorci en 2019 per utilitzar recurrentment la xarxa d’ecoparcs i ecomóviles per a gestionar bé els seus residus, per al que el Consorci Ribera i Valldigna va destinar més de 200.000 euros en bonificacions.

La Consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Mireia Mollà, acompanyada de la Vicepresidenta de la Diputació de València, Maria Josep Amigó, de la Diputada representant en el Consorci, Mentxu Balaguer i el President del Consorci, Salvador Montañana, va aplaudir la iniciativa del Consorci
Ribera i Valldigna en informatitzar tota la seua xarxa d’ecoparcs i ecomóviles per a poder “premiar” als ciutadans que més reciclen, amb bonificacions i descomptes en les seues taxes de tractament.

Mitjançant aquest sistema d’informatització, tan sols amb el DNI dels usuaris dels ecoparcs, es permeten registrar les seues entrades a aquest, i el tipus de residus que deposita en ells per al seu reciclatge, acumulant ecopunts que, a final d’any, li suposen un descompte directe de fins a quasi 13 dels 69 euros de taxa mitjana corresponent a 2020 pel seu bon comportament ambiental..

Aquest sistema de bonificacions, posat en marxa per primera vegada gràcies a la informatització de la xarxa d’ecoparcs i ecomóviles, premia el reciclatge d’aquells residus domèstics més contaminants i perillosos i que requereixen d’un tractament especial. El Consorci va aprovar un sistema de punts acumulables per als usuaris, en el qual, el reciclatge de residus com a bateries, frigorífics, televisors, bombetes, xicotets aparells electrònics, o càpsules de café, entre altres, és premiat amb aquests descomptes directes en forma de bonificacions en la seua taxa de tractament.

La informatització completa de la xarxa demostra el gran compromís del Consorci amb la seua xarxa d’ecoparcs i ecomóviles, “el treball dels quals resulta fonamental perquè aquests residus domèstics més contaminants no acaben en el nostre territori i contaminen els nostres paisatges”, segons el President del Consorci, Salvador Montañana, “i demostra també l’impuls de la Unió Europea a totes aquestes polítiques posades en marxa pel nostre Consorci, a les quals destina una important quantitat econòmica a través dels Fons FEDER”

Deixa el teu comentari