La conselleria d’Agricultura deixa fora de les ajudes de reestructuració als agricultors individuals

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) critica que la conselleria d’Agricultura deixa fora als agricultors individuals de les ajudes a plans de reconversió i reestructuració col·lectius contemplades en el marc del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de la Comunitat Valenciana, la qual cosa implica l’exclusió del 60% de la producció agrària.

Segons l’Ordre publicada hui en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), les bases reguladores d’aquestes subvencions únicament fixen com a possibles destinataris de les mateixes a entitats associatives amb personalitat jurídica, fonamentalment cooperatives i societats agràries de transformació (SATs). El Botànic II torna a desoir d’aquesta manera les demandes que AVA-ASAJA va formular, durant les últimes reunions de la comissió de seguiment del PDR, perquè les ajudes també arriben als agricultors a títol individual que posseïsquen un mínim de superfície.

El president de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, matisa que “no negarem la preferència que han de tindre les entitats associatives a l’hora d’accedir a les ajudes de reconversió i reestructuració col·lectius, però considerem inconcebible que l’Administració negue l’entrada d’aquestes ajudes als agricultors particulars perquè suposa una discriminació arbitrària i contraproduent per a aconseguir la necessària modernització del sector”.

Aquesta línia de subvencions cobreix el 40% d’inversions per a la compra de terres agrícoles; la implantació i reestructuració de cultius permanents, reinjertado i adequació dels marcs de plantació a la mecanització; la gestió en comú de parcel·les; la millora de l’eficiència hídrica i energètica en l’ús de l’aigua de reg o la implantació de mètodes de cultiu tecnològicament avançats; l’adquisició de patents, llicències, drets i marques registrades; i els honoraris d’enginyers o estudis de viabilitat.

Comenta la notícia