La Conselleria envia una carta absurda a les direccions dels centres docents

Modifica les instruccions de divendres passat i els obliga a romandre al centre, amb un mínim d’un PAS i del personal de netejaAquesta vesprada la Conselleria ha enviat una “carta” a les direccions dels centres docents en la qual els comunica que es modifica la resolució dictades divendres passat sobre el manteniment de l’activitat en els centres educatius excepte la presència de l’alumnat. Dissabte, per les xarxes socials de la Conselleria d’Educació s’explicaven o matisaven algunes qüestions i, en concret, s’afirmava que si el professorat del centre es coordinava per treballar telemàticament amb l’alumnat i les famílies no era obligatòria la presència en el centre docent.

Per això, moltes direccions que avui havien d’obrir les portes dels centres no ho han fet, perquè ja es van coordinar divendres passat amb el professorat i ja no cal que el centre estiga obert. Però aquesta vesprada la Conselleria ha enviat la “carta” que desdiu això i obliga a les direccions, el personal docent i d’administració i serveis que les direccions haja determinat i el personal de neteja  a romandre al centre de 9 a 13h, excepte en aquells casos que les autoritats sanitàries indiquen expressament altres instruccions. En tot cas, sempre haurà d’haver-hi una persona de l’equip directiu i, en el seu cas, un membre del personal d’administració i serveis. El personal que no siga requerit per la direcció del centre desenvoluparà les tasques encomanades pel centre de manera no presencial.

STEPV critica l’actitud de la Conselleria pel fons i per les formes. Pel fons perquè només s’haurien d’enviar i publicar resolucions o instruccions i no imatges per Telegram o altres xarxes socials, ni “cartes” adreçades a les direccions dels centres. Això genera poca seguretat jurídica, dóna peu a confusions i dispersa les fonts d’informació a les quals s’ha d’acollir la comunitat educativa. A més, una carta no és una resolució, quin valor jurídic té això?. A més, aquesta “carta” no ha passat per la Mesa Sectorial d’Educació quan afecta a les condicions laborals del personal, ni tampoc pels Comités de Salut Laboral en afectar a la seua seguretat i salut.

Pel contingut, perquè no tanca definitivament els centres educatius com exigeix el Sindicat i estan fent altres territoris en atenció al RD d’estat d’alarma. Des del nostre punt de vista, també d’altres sindicats, aquesta “carta” contravé el RD per  la qual cosa és il·legal i no té cap valor jurídic. A més, les direccions ara han rebut una contraordre i han d’anar als centres sí o sí, quan abans no era així. A més, si aquestes direccions ja han acordat i coordinat amb els respectius claustres com treballar telemàticament amb l’alumnat i les famílies, què han de fer en els seus centres educatius ara, amb el personal administratiu i de neteja, si poden continuar treballant des dels seus domicilis com han fet avui moltíssimes direccions?

En definitiva, l’actitud de la Conselleria, tant per les formes com pel contingut, està generant molta confusió, malestar i indefensió a les direccions i al conjunt de les treballadores i treballadors dels centres educatius.

Davant d’aquesta situació, STEPV està estudiant les diverses possibilitats per denunciar les actuacions de la Conselleria d’Educació, perquè continuem entenent que són contràries al RD d’estat d’alarma i al sentit comú. El Sindicat acudirà a totes les instàncies administratives, jurídiques i sanitàries per defensar el dret a la salut del personal que treballa als centres docents.

Mentrestant, el Sindicat es reaferma en què cap persona, ni de la direcció, ni docent, ni no docent ha d’assistir als centres perque comporta exposar-los innecessàriament al contagi del COVID-19.

El professorat està a l’alçada de les circumstàncies per coordinar-se de manera telemàtica  i oferir un servei de qualitat a tot l’alumnat i les famílies del sistema educatiu públic valencià. Un exemple d’això és que des del passat divendres el professorat ja ha creat més de 25.000 aules virtuals per treballar telemàticament tal i com han reconegut en les xarxes socials tècnics informàtics de la Conselleria d’Educació.

Comenta la notícia