La crisi del coronavirus pot provocar que una sentència de divorci, separació o de guarda i custodia quede desfasada

El pas del temps o una crisi econòmica com la provocada pel coronavirus , poden provocar que una sentència de divorci, separació o de guarda i custodia quede desfasada i necessiti un reajust. 

Les mesures dictades pel jutge o establertes de mutu acord com la pensió d’aliments o un sistema de guarda i custòdia, poden no ser equilibrades si després de fixar-se ha vingut una crisi econòmica produida per aquesta pandèmia, o senzillament hi han hagut canvis de domicili que fan inviable el que es va acordar.

Com a instrument per reajustar els convenis o sentències que regeixen un divorci al pas del temps o a crisis econòmiques, existeix el procediment de modificació de mesures. Aquest procediment és el que s’ha d’utilitzar per modificar les mesures que han quedat obsoletes i que convé reajustar, ja que  les mesures que es comprenen en una sentència s’han de modificar també mitjançant una sentència.

Si et trobes en aquesta situació busca assessorament i intenta resoldre-ho de la millor manera possible.


Comenta la notícia