La Crisi sanitària té una part positiva, la millora del Medi Ambient

Haurà de servir per a generar una major consciència social enfront de la cura del planeta

El coronavirus és un problema de salut i seguretat humana greu, però, a mesura que les persones, empreses i Governs estan canviat els seus comportaments i patrons quotidians per a contindre el virus, també s’han produït efectes en el medi ambient que estan sent inesperadament beneficiosos. 

Les precaucions a les quals s’estan sotmetent els ciutadans en els seus moviments particulars, està portant com a conseqüència una clara baixada en el nivell d’emissions de gasos contaminants.

Aquesta crisi de salut ha de ser un crit d’atenció,  i haurà de servir per a generar una major consciència social enfront de la cura del planeta i l’ús racional dels recursos.

Debem seguir preservant la natura per a evitar futures pandèmies

Comenta la notícia