La Delegació del Govern comença els contactes amb Ajuntaments i Diputacions per a la gestió d’ajudes als afectats per la DANA

El Govern és conscient dels “importants danys en l’agricultura i en les infraestructures” de manera que “totes les administracions haurem de fer un esforç considerable”
El delegat trasllada “tranquil·litat” a tots els afectats perquè “el compromís del president Sánchez es posarà en marxa de forma immediata”
Fulgencio recorda l’existència de subvencions de Protecció Civil en atenció a situacions d’emergència o de naturalesa catastròfica, regulades pel Règim General d’ajudes establit en el Reial decret 307/2005 de 18 de març

La Delegació del Govern en la Comunitat Valenciana ha començat ja els contactes amb Ajuntaments i Diputacions provincials per a la gestió de les ajudes que podran sol·licitar els afectats per la Depressió Aïllada en Nivells Alts (DANA).

El delegat del Govern en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, ha traslladat un missatge de “tranquil·litat als ciutadans i a totes les administracions”, ja que “el compromís adquirit pel president Sánchez durant la seua visita del dissabte a les zones afectades, es posarà en marxa de forma immediata”, ha assegurat.

“Som perfectament conscients que hi ha danys importants en l’agricultura i importantísmos en infraestructures sanitàries, escolars, etc. així com en béns de particulars”, per la qual cosa “totes les administracions, inclosa la comunitat autònoma, haurem de fer un esforç considerable per atendre-les. L’important ara és restablir els serveis públics perquè funcionen amb la major normalitat possible”, ha assegurat el delegat.

Subvenciones Protecció Civil
Fulgencio ha recordat l’existència de subvencions de Protecció Civil en atenció a situacions d’emergència o de naturalesa catastròfica a les quals es podrien acollir els damnificats. Aquestes subvencions vénen regulades pel Règim General d’ajudes establit en el Reial decret 307/2005 de 18 de març.

Segons es desprén de la convocatòria d’aquestes ajudes, els interessats disposen d’un mes per a presentar les sol·licituds a comptar des de l’endemà de la finalització del fet causant de la situació d’emergència.

Les peticions es poden presentar via telemàtica o en qualsevol dels registres als quals es refereix l’article 38 de la Llei 30/1992:

En els registres de la Subdelegació del Govern
En els registres de qualsevol òrgan administratiu de l’Administració General d’Estat, de l’administració de les Comunitats Autònomes, de les Diputacions Provincials o dels Ajuntaments, si aquests han subscrit el conveni oportú

En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s’establisca

En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger

Les diferents modalitats de subvencions que es recullen són: ajudes a unitats familiars per danys personals, ajudes per a pal·liar danys materials en habitatges i estris per a unitats familiars o de convivència econòmica, ajudes a corporacions locals per despeses d’emergència i les ajudes per a persones físiques o jurídiques requerides per l’autoritat competent per a realitzar un prestació de béns o serveis.

Deixa el teu comentari