La Diputació presenta a Bonrepós i Mirambell el projecte d’estalvi energètic 50/50

El Projecte Educatiu 50/50 és una iniciativa subvencionada pel departament de Medi Ambient de la Diputació de València, dins del Pla REACCIONA i que tracta d’implementar un protocol de comportament, seguiment i control de les despeses en energia per part de tota la comunitat educativa, corresponsabilitzant al personal directiu, l’AMPA, el professorat, l’alumnat, personal de neteja i servei de menjador

El resultat és un estalvi en els consums energètics i d’aigua del col·legi públic.

El 50% de l’estalvi per centre es retornen als col·legis en forma de subvenció directa destinada a objectius propis de cada centre; l’altre 50% l’Ajuntament l’inverteix per a reduir el consum i millorar l’eficiència energètica de les escoles, a partir de les incidències identificades pels equips participants en cada col·legi.

El programa aplicat al CEIP Mare de Déu del Pilar tracta d’involucrar de manera activa a alumnat i professorat en propostes d’accions que fomenten l’estalvi energètic en el propi centre educatiu. 

Com a compensació, el benefici econòmic que s’obté en la factura a causa de la pràctica de noves mesures d’estalvi energètic es dividirà, al 50%, entre la comunitat educativa i l’ajuntament de Bonrepós i Mirambell que, al seu torn, es compromet a destinar eixe percentatge d’estalvi en altres inversions que potencien l’eficiència energètica i amb les quals es generaran nous estalvis futurs.

Es tracta d’un projecte que en l’actualitat ja es troba present en 525 escoles primàries i infantils dins de 13 països de la Unió Europea, aconseguint en cada edifici involucrat en el programa un estalvi energètic mitjà del 8%.

Deixa el teu comentari