La EFA La Malvesía impartirà el carnet de ‘motoserrista’ europeu (ECC1), amb gran potencialitat d’ocupació

La EFA La Malvesía segueix amb els seus convenis europeus per a potenciar la formació de l’alumnat. La neteja forestal adquireix cada vegada més importància, amb la voluntat de les administracions d’evitar grans incendis que puguen acabar amb el patrimoni natural. És per això que treballs com la poda arbòria estan enormement valorats i reclamats. El carnet de ‘motoserrista’ europeu és, amb tot, garantia laboral i per això el centre educatiu de la EFA La Malvesía de Llombai desenvoluparà un seminari que permetrà l’obtenció del títol acreditatiu europeu (ECC1). El centre situat en la Ribera (un autèntic referent pel que fa a la formació rural) continua així embarcant-se en projectes internacionals per a dotar de major qualitat i servei la seua educació i amb l’objectiu, també, de formar des d’una perspectiva global e versàtil a l’alumnat. Per això, en el marc dels projectes internacionals, Interreg Poctefa Pyrempfor i iForWood han organitzat quatre seminaris en línia que tindran com a propòsits fomentar la participació dels diferents organismes professionals, així com promoure també l’ocupació forestal transfronterera mitjançant la mobilització d’actors i la implementació de sistemes de formació forestal innovadors per a millorar les competències de les persones i l’economia del territori, i al mateix temps fer-los partícips dels resultats del projecte Pyrempfor.
El primer seminari es va centrar en la importància d’obtindre el carnet de ‘motoserrista’ europeu, que ofereix habilitats i competències professionals a aquests especialistes, reduint els accidents laborals en el sector i afavorint la mobilitat laboral dels treballadors forestals i d’àrees verdes dins de la Unió Europea, que està en constant creixement. En el segon seminari es tracta la importància de l’aprenentatge i la formació de les persones que treballen en les empreses forestals perquè siguen més competitives en l’acompliment de treballs forestals de qualitat i en condicions de seguretat. En el tercer dels seminaris es donarà a conéixer la nova plataforma web de consulta d’informació que pretenen crear iForWood i Pyrempfor i que aportarà tendències sobre l’ocupació forestal, sent el punt de trobada de col·laboració entre empreses, professionals i centres de formació.
En l’últim dels seminaris es reconeixerà el treball ben fet per empreses forestals, posant en valor la seua labor, així com la importància de l’actuació de les administracions públiques en la coordinació de les empreses forestals, establint criteris comuns i incentivant codis de bones pràctiques.
Els resultats d’aquests seminaris web seran claus per a intensificar les col·laboracions i sinergies entre els diferents actors de la formació i els organismes soci professionals de l’ocupació. Els projectes POCTEFA estan cofinançats al 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i tenen com a objectiu reforçar la integració econòmica i social de la zona fronterera Espanya-França amb Andorra, desenvolupant activitats econòmiques, socials i mediambientals transfrontereres a través d’estratègies conjuntes a favor del desenvolupament territorial sostenible. I ací està la EFA la Malvesía.

Deixa el teu comentari