La EFA La Malvesía impartirà la formació acadèmica des de casa després de la suspensió de les classes pel Coronavirus

Profesores_EFA_Impartiendo_Clase

La EFA La Malvesía està preparada per a afrontar el tancament de les aules provocat per l’epidèmia del Coronavirus. Des de l’any 2010, el centre de Llombai, gràcies a la implantació dels cicles formatius semipresencials, ha adoptat una sèrie de mesures per al treball a casa dels alumnes, amb un sistema que es denomina Flipped Classroom.

Atesa la diversitat dels estudiants i afavorint les mesures d’inclusió previstes en el Projecte Educatiu de Centre (PAC), des de llavors s’ha incentivat en el professorat preparar programacions didàctiques que permeten superar el curs encara quan no es puga assistir presencialment al centre. De fet, amb els primers casos positius del Covid-19 detectats a Europa, la direcció es va posar a la feina i ha aconseguit perfeccionar aquest sistema per a aplicar-lo en els pròxims dies. Així mateix, el centre deixarà els Chromebooks a aquells alumnes que no disposen d’ordinadors portàtils a casa, garantint que el 100% dels estudiants podran seguir amb el seu aprenentatge.

La situació actual permet que La Malvesía oferisca aquest servei de formació online a joves d’Educació Secundària Obligatòria i FP Bàsica, a més està dissenyat perquè s’adapte al treball autònom de cada alumne. Tot a través de Google Classroom, des de la qual es gestionen les tasques, i Google Meet, on es visualitzen les sessions a través de videoconferència.
Quant als Cicles Formatius, l’escola també disposa de mecanismes per a dur a terme les lliçons via telemàtica. Compten amb una Aula Virtual Moodle per a l’administració de treballs i plataformes com l’Adobe Connect i Zoom per a les reunions de grup i l’exposició de projectes, tant individualment com en grup. “La EFA La Malvesía és un centre adaptat a les noves necessitats. Als nous temps. És un repte per al qual estem preparats. Un pas més perquè malgrat la suspensió de les classes, la qualitat del nostre sistema educatiu quede garantida. Gràcies a la capacitat dels nostres docents i les eines online, continuarem treballant a distància pels nostres alumnes”, explica Ignacio Hernández, director de la EFA La Malvesía.Teniu alguna traducció millor?

Comenta la notícia