La Fe atén més de 130 pacients en la primera consulta d’infermeria oberta a Espanya especialitzada en maneig intestinal

Durant el primer any de posada en marxa, aquesta consulta ha atés 94 pacients adults i 45 pediàtrics
En la consulta s’ofereix suport educacional, potència les autocures i millora la simptomatologia amb tractaments rehabilitadors

L’Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València compta amb la primera consulta d’infermeria especialitza en maneig intestinal oberta a Espanya.

Durant el seu primer any, en aquesta consulta s’han realitzat 313 visites presencials en la qual s’han tractat un total de 139 pacients, tant adults com pediàtrics. Es tracta d’una consulta a la qual es deriven pacients amb disfuncions intestinals que ofereix suport educacional, potència les autocures i millora la simptomatologia amb tractaments rehabilitadors.

La infermera especialista en pacients amb incontinència fecal i responsable de la consulta, Eva García, ha ressaltat que per a posar en marxa aquesta consulta “ha sigut fonamental crear equips interdisciplinaris amb els equips facultatius i definir la mecànica de derivació de pacients”.

D’aquesta manera, s’han atés pacients tant de cirurgia pediàtrica, com de cirurgia general i digestiva, urologia i rehabilitació.

De fet, dels 94 pacients adults tractats, el 63% ha sigut derivat des de cirurgia general, per diverses causes, i el 37% des de les especialitats d’Urologia i de Rehabilitació, fonamentalment pacients amb Lesió Medul·lar.

Pel que fa als pacients pediàtrics, són principalment pacients amb espina Bífida, malaltia de Hirschsprung i malformacions anorrectals.

Durant aquest any, “la consulta -afig Eva García- també s’ha adaptat a la nova situació de pandèmia produïda per la COVID-19. D’aquesta manera, s’ha apostat per l’atenció telefònica en els casos de citació de pacients i consultes de seguiment de les teràpies i mesures higiènic dietètiques prescrites. Així, s’han realitzat 192 trucades telefòniques aproximadament.”

L’activitat assistencial d’aquesta consulta s’ha estructurat amb la finalitat de donar un servei integral i personalitzat al pacient. Ací se’ls instrueix en el maneig de la irrigació transanal, que permet tant als pacients pediàtrics i adults controlar els seus defecaciones o es realitzen sessions d’estimulació del tibial posterior, per a la incontinència fecal.

A més de l’atenció directa als pacients, des de la consulta es col·labora també amb altres àrees i serveis de l’Hospital per a desenvolupar intervencions a pacients, així com realitzar activitats amb associacions científiques i equips d’investigació.

La directora d’Infermeria de l’Hospital La Fe, Ana M.ªRegueira, ha assenyalat que les Consultes d’Infermera són una nova estratègia “per a desenvolupar les noves competències de l’anomenada Infermeria de Pràctica Avançada, de manera que es millora l’accés dels usuaris a nous serveis sanitaris i es millora la cobertura de problemes de salut”.

En aquest sentit, des de l’Hospital La Fe es pretén estendre aquesta manera de treballar a altres serveis i especialitats pel seu alt impacte en la resolució de problemes i la seua major eficàcia en l’ús dels recursos sanitaris.

Deixa el teu comentari