La Fe, el CSIC i la UPV treballen en el desenvolupament d’un dispositiu PET portàtil per a millorar el diagnòstic de càncer de pròstata

La prestigiosa revista ‘European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging’ ha publicat el primer informe sobre el projecte ProsPET d’aquest grup d’investigació 

L’Institut d’Investigació Sanitària de l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe, l’Institut d’Instrumentació per a Imatge Molecular (I3M) de la Universitat Politècnica de València i el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) estan treballant en el desenvolupament d’un dispositiu portàtil de tomografia per emissió de positrons (PET). 

Aquest dispositiu, denominat ProsPET, està dirigit a obtindre un diagnòstic més precís del càncer de pròstata, basat en imatges moleculars, que permetrà una orientació més exacta de la biòpsia i suposarà, per als pacients, sotmetre’s a tècniques menys invasives per a la detecció de la malaltia. 

Les imatges moleculars es diferencien de les imatges tradicionals perquè utilitzen radiofàrmacs específics per a generar la imatge funcional d’un òrgan o procés metabòlic en particular. 

Cada any es diagnostiquen a Espanya 35.000 casos nous de càncer de pròstata. L’edat és el factor de risc més important, ja que més del 75 % dels casos es troben en persones majors de 65 anys. 

S’estima que 1 de cada 6 barons desenvoluparà càncer de pròstata al llarg de la seua vida. D’aquesta manera, constitueix el càncer masculí més freqüent per davant del de còlon-recte i el de pulmó. Afortunadament, gràcies al diagnòstic precoç, el 80 % dels càncers es diagnostiquen en estadis primerencs i són potencialment curables. 

Això significa que, en els últims anys, la mortalitat haja descendit significativament i en aquests moments el 90 % de tots els pacients presenten una supervivència superior a cinc anys.

Deixa el teu comentari