La fundació Cepaim a Alzira treballa per a “desactivar” el racisme la xenofòbia.

Un grup de 25 persones han participat en una formació en línia per a combatre prejudicis i estereotips que circulen en la nostra societat. Persones expertes de diferents àmbits i organitzacions han abordat temàtiques com els microracismos, els rumors, la convivència i les estratègies per a combatre discursos d’odi i rebuig.

Des de fa uns anys es repeteixen en la nostra societat comentaris i prejudicis cap a les persones immigrants que, a força de repetir-se moltes vegades i en molts àmbits han acabat per assumir-se com una realitat. No és veritat que estiguem vivint una invasió, no és veritat que es destinen més ajudes socials a les persones migrants, no és veritat que col·lapsen els serveis sanitaris…, i així un llarg etcètera de comentaris que, quan són contrastats amb la realitat cauen pel seu propi pes. Lluitar contra la rumorologia discriminatòria és treballar a partir d’una lògica inclusiva, en la qual el concepte de ciutadania supere la dicotomia immigrants/autòctons. Si no es fomenta debat i reflexió, l’únic discurs que arriba a la ciutadania és la d’aquells que, de manera intencionada fomenten el discurs de l’odi.

Per a anar canviant aquest tipus de rumors no es pot actuar de forma aïllada. És per això que resulta fonamental comptar amb un nodrit grup de persones i organitzacions disposades a desmuntar determinades pràctiques en el seu entorn més pròxim. Des de la fundació Cepaim es treballa des de fa diversos anys en aquesta adreça, a través del seu programa Desactiva i el seu web desactiva.org.

Al llarg de la història i de manera cíclica s’ha anat repetint en les nostres societats el mite del boc expiatori. En els moments de crisis ha emergit la necessitat de buscar un enemic extern comú, que alleuge i canalitze els conflictes interns. No obstant això les persones que arriben als nostres pobles i ciutats lluny de suposar un problema poden ser una oportunitat de creixement, convivència i vertader desenvolupament.

Aquest projecte, promogut per la fundació Cepaim s’emmarca dins del projecte “Comunitat Intercultural”. Programa de promoció de la convivència i intervenció comunitària intercultural en barris d’alta diversitat, finançat pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i el Fons Europeu d’Asil, Migració i Integració. Així mateix compta amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Alzira.

Deixa el teu comentari