La Generalitat aposta pel coneixement com a base d’un nou model agroalimentari que responga als desafiaments del segle XXI

Un nou model agroalimentari basat en el coneixement implica la cerca de respostes, solucions i millores davant el repte de la producció d’aliments en els nostres dies i en el futur pròxim. Així ho ha exposat la consellera d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural i presidenta de l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA), Elena Cebrián, en una conferència oferida amb motiu del 150 aniversari de l’IVIA , en col·laboració amb la Societat Econòmica d’Amics del País de València, promotora del Jardí d’Aclimatació que va ser precursor de l’actual centre investigació de la Generalitat.

Presentat per la directora general de Desenvolupament Rural, Maite Chàfer, i el president de la Societat Econòmica, Vicent Cebolla, l’acte ha comptat amb la intervenció del Daniel Ramón, director de Biópolis-Archer Daniels Midland. El programa conmemoratiu continuarà amb una jornada de portes obertes el dia 1 de desembre.

Elena Cebrián ha justificat la necessitat d’un nou model agroalimentari per raons internes, com l’erosió de la rendibilitat econòmica, l’ús intensiu de recursos naturals, entre altres, i externes, com els greus impactes ambientals, especialment els relacionats amb el canvi climàtic, o l’augment de la demanda d’aliments lligat al creixement de la població mundial.

Entre les raons internes, Cebrián ha destacat, així mateix, objectius estratègics de l’actual Consell com la recuperació de l’agricultura valenciana o la transició ecològica de l’economia.

En aquest context, ha assenyalat la consellera, els assoliments de l’IVIA fan que la Comunitat Valenciana compte amb un bon bagatge previ per a fer front a aqueixos desafiaments. Amb la consideració del coneixement científic com un ben públic ha apuntat que ha d’anar acompanyat per la transferència i el desenvolupament tecnològics, un marc integrador i inclusiu, un dinamisme que li permeta adaptar-se als canvis i l’impuls institucional que el Govern del Botànic imprimeix amb fermesa incardinat en un canvi de model productiu.

La Conselleria d’Agricultura i Medi Ambient es planteja aquesta comesa, ha explicat el seu titular, en tres fronts: reforçant l’estructura actual i funcions de l’IVIA, consolidant-lo sobre la base del seu prestigi; mitjançant actuacions de transferència i innovació que complementen l’activitat investigadora, i amb una nova proposta normativa en marxa: l’avantprojecte de llei per a la generació i aplicació de coneixement i desenvolupament sostenible agroalimentari.

Un centre reforçat en un nou marc de coneixement

D’una banda, en l’IVIA s’està reforçant el personal, consolidant fons mitjançant transferències de la Generalitat i modernitzant la gestió recolzada en una planificació oberta i participada. Per un altre, les accions de transferència i innovadores inclouen la posada en marxa del primer Pla valencià de Producció Agroecològica, el pla de Diversitat Agrària, la recuperació de les estructures de les estacions experimentals; l’impuls a nous projectes de formació i experimentació, vinculats i adaptats al territori i la intensificació de la col·laboració amb universitats.

Quant a la nova llei, la consellera ha destacat que no solament actualitza el marc jurídic de l’IVIA i el reforça, sinó que crea un nou marc per a la investigació, la innovació, el desenvolupament tecnològic i la transferència en el sector agroalimentari, que contribueix al canvi de model productiu.

Així mateix, ha afegit Cebrián, contribueix al fet que es dignifique i valore el papel clau i essència de les persones que treballen en el sector i planteja una nova governança amb major participació de la societat. Es tracta d’una normativa que estableix les bases d’una planificació estratègica pluriennal amb objectius, compromisos i indicadors per a avançar cap als objectius marcats.

En definitiva, ha resumit Cebrián, en aquest nou marc, no solament es parla de “agrari”, sinó de “agroalimentari”; no solament de centres d’investigació, sinó d’un sistema valencià de generació i transferència de coneixement, i no solament es parla de “sector” ni de “societat”.

Deixa el teu comentari